RECKITT BENCKISER - ГЛОБАЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Добре дошли в Глобалното уведомление за поверителност на Reckit Benckiser („Уведомление за поверителност“).

Ние сме поели задължението да защитим Вашата поверителност. Настоящото Уведомление за поверителност важи за всички наши брандове глобално и обяснява как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме Вашата лична информация и уважаваме всички права, които имате съгласно Вашето местно законодателство.

В настоящото Уведомление за поверителност, „ние“, „нас“ и „наш“ се отнася до всички компании от групата Reckit Benckiser. Тъй като настоящото Уведомление за поверителност се прилага глобално, може да има разлики в това как събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация в различните държави, в който случай ние ще Ви уведомим за всички конкретни дейности по обработката, които се извършват във Вашата държава.

Вашата лична информация се администрира от Reckit Benckiser Group plc (която има регистриран офис на 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1, 3UH, Обединеното кралство, Европа) или нашата компания Reckit Benckiser, намираща се във Вашата държава. Относно тази уебстраница, компанията която събира, обработва, споделя Вашите лични данни, е: Reckit Benckiser EOOD, намираща се на ул. „Златен рог“ 22, София 1407, България.

За повече информация относно нас, нашите компании, нашите брандове и нашето присъствие във Вашата юрисдикция, моля посетете www.rb.com.

Дефиниции

Под „Лична информация“ (в някои държави наричано „лични данни“ или „лично идентифицируема информация“) имаме предвид всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо лице. Това е по-обширно отколкото просто информация от личен или частен характер и включва също информация като Вашето име, дата на раждане и имейл адрес.

Под „Чувствителна лична информация“ (в някои държави наричано „чувствителна лична информация“, „чувствителни данни“ или „специални категории данни“), имаме предвид всяка лична информация, свързана с расовия или етнически произход, политически мнения, религиозни философски убеждения, профсъюзно членство, общи данни или биометрични данни, обработвани с цел уникалното идентифициране на това лице, данни относно здравето, или данни относно сексуалния живот или сексуална ориентация на лицето. Тя включва също информация относно криминалните правонарушения или убеждения на лицето, както и всяка друга информация, считана за чувствителна според приложимите закони за защита на данните.

Бърза справка

 1. Обхват на нашето Уведомление за поверителност
 2. Добросъвестно и законосъобразно обработване
 3. Как получаваме Вашата лична информация
 4. За какви цели можем да използваме Вашата лична информация
 5. На кого можем да разкрием Вашата лична информация
 6. Как защитаваме Вашата лична информация
 7. Вашите избори относно директния маркетинг
 8. Вашите права
 9. Оплаквания
 10. Колко дълго задържаме Вашата лична информация
 11. Деца
 12. Прехвърляния към други държави
 13. Как да се свържете с нас
 14. Промени към настоящото Уведомление за поверителност

1. Обхват на нашето Уведомление за поверителност

Нашето Уведомление за поверителност се прилага към всичката лична информация, която събираме, споделяме или обработваме по друг начин чрез нашите бизнес дейности, както онлайн така и офлайн, които показват, имат линк към или препращат към настоящото Уведомление за поверителност, включително:

Навсякъде в настоящия документ, ще наричаме нашите онлайн дейности „Сайтове“, а нашите офлайн дейности „Услуги“.

Следва да сте осведомени, че нашите сайтове може да сдържат хиперлинкове към уебсайтове на трети страни, приложения и т.н., които не се контролират от нас и които не са обхванати от настоящото Уведомление за поверителност. Ние нямаме отговорност или задължение за съдържанието и дейностите на уебсайтовете, приложенията и т.н на тези трети страни. Тъй като тези трети страни може да събират Ваша лична информация, ние предлагаме да се консултирате с политиките за поверителност на тези трети страни, за да научите повече относно тяхната употреба на Вашата лична информация.

Нашите уебсайтове използват „бисквитки“. За повече информация по този въпрос, моля, консултирайте се също с нашата Политика за бисквитките [insert hyperlink].

Освен това, когато използвате нашите Сайтове или Услуги, моля, винаги прочитайте нашите Условия за ползване.

2. Добросъвестно и законосъобразно обработване

В някои случаи, когато се изисква от местното законодателство, ние може да поискаме Вашето изрично съгласие за обработка на Вашата лична информация за конкретна цел.

Ние събираме, използваме, разкриваме или по друг начин обработваме Вашата лична информация, само когато е добросъвестно и законосъобразно да го направим.

Ако не желаете да ни предоставите Ваша лична информация, ние може да не сме в състояние да Ви предоставим продуктите и услугите, които сте поискали.

3. Как получаваме Вашата лична информация?

Лична информация, получена директно от Вас

Първо, ние може да получим Вашата лична информация директно от Вас, напр. когато се запишете за нашите бюлетини, регистрирате се на нашите сайтове, купите продукт от нас, попълните анкета, направите коментар или запитване, публикувате нещо на нашите страници в социалните медии, запишете се за директен маркетинг и т.н.

Личната информация, събрана по този начин, може да включва:

Лична информация, събирана автоматично

Второ, известна лична информация може да бъде събирана автоматично, когато посетите или използвате нашите Сайтове (и тези на наши доставчици трета страна, действащи от наше име), като например информация, събирана от бисквитки и други технологии (като например уеб аналитични инструменти и пикселни маркери) на нашите уебсайтове. Моля, консултирайте се също с нашата Политика за бисквитките [insert hyperlink] за повече информация относно това как използваме бисквитки и други автоматични средства за събиране на данни.

Личната информация, събрана по този начин, може да включва:

Лична информация, получена от други източници

Накрая, ние можем също да съберем лична информация за Вас от други източници, ако сте дали съгласието си за такова събиране на данни и прехвърляне на данни към нас от тези други източници. Тези други източници могат да включват:

Личната информация, събрана по този начин, може да включва Вашите интереси като например хобита и домашни любимци, данни от проучване на потреблението и пазара, покупателно поведение, публично наблюдавани данни или дейности като напр. блогове, видео, публикации в интернет и генерирано от потребителите съдържание.

4. За какви цели можем да използваме Вашата лична информация

Ние можем да използваме Вашата лична информация за нашите законни бизнес цели, като например:

Вашето местно законодателство може да изисква от нас да изложим в настоящото Уведомление за поверителност правните основания, на които разчитаме за обработката на Вашата лична информация. В такива случаи, нашето използване на Вашата лична информация се позволява от закона, защото:

Ние може да създадем анонимни записи на данни от лична информация чрез изключване на информация (като например Вашето име), която прави данните лично идентифицируеми за Вас. Ние използваме тези анонимни данни за анализиране на нашите продукти и услуги. Ние запазваме правото да използваме такива анонимни данни за каквато и да било цел и да разкриваме анонимни данни на трети страни, включително, но не само, нашите партньори за изследвания, по наша собствена преценка.

5. На кого можем да разкрием Вашата лична информация

Споделяне в рамките на група

Вашата лична информация може да бъде споделена между различните компании и брандове на нашата група, за целите, изложени в настоящото Уведомление за поверителност. Както сме заявили по-горе, настоящото Уведомление за поверителност се прилага за ползването на Вашата лична информация от всички тези компании и брандове.

Списъкът на компаниите от нашата група и брандовете на нашата група, с които можем да споделяме Вашите данни за целите, изложени в настоящото Уведомление за поверителност, заедно с данни за контакт, са на разположение тук www.rb.com.

Доставчици на услуги трета страна

Ние можем да споделяме Вашата лична информация с надеждни доставчици на услуги трета страна, които работят от наше име, като например маркетингови агенции, компании за пазарно проучване, партньори за осъществяване на електронна търговия, доставчици на софтуер и други IT услуги, търговци, продаващи продукти на RB, кол центрове, обработчици на плащания, и т.н. От тези доставчици на услуги трета страна се изисква да не използват Вашата лична информация за друго освен за предоставяне на услугите, поискани от нас, или по друг начин в съответствие с нашите инструкции.

Други надеждни трети страни

Ние можем да споделяме също Вашата лична информация с други надеждни трети страни, като например нашите бизнес партньори, рекламодатели (когато това ни е позволено) и обмен на данни, за да можем да Ви предложим адаптирано съдържание, включващо по-подходящо рекламиране на продукти и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Тези трети страни може да поставят и използват техни собствени бисквитки, уеб маяци и подобни проследяващи технологии върху Вашето устройство, за да предоставят персонализирано съдържание и реклама за Вас, когато посещавате уебсайтове на RB.

Нашите уебсайтове и/или приложения могат също да Ви позволят да влезете посредством социална мрежа или акаунт на друга трета страна. Пример за влизане (логин) с трета страна е „Влезте с Фейсбук“. Влизането в един от нашите сайтове с Вашата социална мрежа или акаунт на друга трета страна може да ни позволи да съберем информация, за която Вие ни дадете разрешение да вземем от тази социална мрежа или трета страна. Логин функцията може също да прехвърли информация към социалната мрежа или трета страна, като например Вашето потребителско име и парола, за да Ви удостовери. Социалната мрежа или трета страна може също автоматично да събере информация като например Вашия IP адрес, информация за Вашата търсачка и устройство, и адреса на уебстраницата, която посещавате на нашия сайт. Логин функцията може също да постави и чете бисквитки от тази трета страна, които може да съдържат уникален идентификатор, който социалната мрежа или друга трета страна Ви присвои. Функционалността и Вашата употреба на влизането (логин) се управлява по-скоро от политиката за поверителност и условията на страната, която е предоставила логин функционалността, отколкото настоящото Уведомление за поверителност.

Придобивания

Ако друга компания придобие (част от) нашата компания, бизнес, или нашите активи, тази компания може да придобие всичката или част от личната информация, събрана от нас, и ще приеме правата и задълженията относно Вашата лична информация, както е описано в настоящото Уведомление за поверителност. В малко вероятния случай на несъстоятелност, банкрут или принудително изпълнение, Вашата лична информация може също да бъде прехвърлена като бизнес актив, в подчинение на приложимото законодателство.

Необходими разкрития

Ние можем да разкрием Вашата лична информация, ако добросъвестно вярваме, че такова разкритие е необходимо или благоразумно в светлината на нашите задължения според приложимото законодателство:

6. Как защитаваме Вашата лична информация

Ние ценим доверието, което ни имате.

Внедрили сме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашата лична информация срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп и срещу всички други незаконни форми на обработка.

Когато събираме или прехвърляме чувствителна лична информация, ние използваме множество допълнителни технологии и процедури за сигурност, в помощ за защитата на Вашата информация.

Личната информация, която ни предоставите, е съхранена върху компютърни системи, разположени в контролирани съоръжения, достъп до които имат ограничен брой лица, за които е потребно да знаят, за да изпълняват своите задачи и всякакви услуги, поискани от Вас.

Когато обработваме строго поверителна информация (като например номера на кредитни карти) по интернет, ние я защитаваме посредством криптиране.

7. Вашите избори относно директния маркетинг

Ние може периодично да Ви изпращаме безплатни бюлетини, анкети, предложения, и други промоционални материали във връзка с нашите продукти и услуги, за които считаме, че са полезни за Вас, ако сте избрали опцията да получавате такива съобщения по имейл или друг електронен канал (когато такова избиране на опция се изисква според Вашето местно законодателство).

Ако не желаете повече да получавате такива комуникации, винаги ще имате възможността да се откажете от тази опция (opt-out) като следвате инструкциите за отписване, предоставени във всеки от нашите имейли с директен маркетинг или като се свържете директно с нас (моля, вижте нашата информация за контакт по-долу в „как да се свържете с нас“).

Когато приложимото законодателство позволява това, ние може да Ви изпращаме съобщения във връзка с обслужването, посочващи актуализациите на нашето Уведомление за поверителност (дори когато сте избрали да се откажете от получаването на маркетингови съобщения от нас).

8. Вашите права

В зависимост от Вашето местонахождение, Вие може да имате различни права във връзка с Вашата лична информация. По-специално, може да имате правото да:

В допълнение, в някои обстоятелства, ние може да обработваме Ваши лични данни посредством автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това може да включва сегментиране и персонализиране на данните, за да можем да пригодим нашата комуникация и продукти към Вашите отбелязани потребности. В зависимост от Вашето местонахождение, Вие можете да поискате да не бъдете субект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.

Ако желаете да упражните тези права или да разберете дали са приложими за Вас, моля кликнете тук , за да попълните и предадете онлайн формуляр на заявка. Алтернативно, можете да се свържете посредством посочените по-долу данни в „как да се свържете с нас“.

9. Оплаквания

Ако не сте доволни от начина, по който сме се отнесли с Ваша лична информация или запитване относно поверителността или искане, което сте отправили към нас, имате право да се оплачете на Вашия местен регулатор на защитата на личните данни.

10. Колко дълго задържаме Вашата лична информация

Ние ще задържим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, посочени в настоящото Уведомление за поверителност, или за да спазим правните или регулаторни изисквания, приложими за нас.

Когато Вашата лична информация се обработва:

11. Деца

Повечето от нашите Сайтове не са насочени към деца и ние изискваме деца на възраст под 18 години да не предоставят лична информация чрез нашите Сайтове.

Ако сте родителят или законният настойник на дете под 18 години, което се е регистрирало на един от нашите Сайтове, или което считате, че по друг начин ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нас посредством данните, посочени по-долу в „как да се свържете с нас“, за да бъде изтрита информацията. Информация, доброволно предоставена от деца чрез имейли, табла за съобщения, чат сесии и т.н. може да се използва от други страни за генериране на нежелани имейли. Насърчаваме родителите и законните настойници да информират децата как да използват интернет по безопасен и отговорен начин.

В зависимост от Вашето местонахождение и когато това е позволено от местното законодателство, ние можем да съберем информация за Вашите деца, за да Ви предоставим съответна информация относно наши продукти и услуги.

12. Прехвърляния към други държави

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена към и обработена в други държави, където законите, управляващи обработването на лична информация, може да са по-малко строги от законите във Вашата държава (включително юрисдикции извън Европейското икономическо пространство).

В такива случаи, когато това се изисква от местното законодателство, ние ще се погрижим да има адекватни предпазни мерки за защита на Вашата лична информация. В зависимост от местонахождението на структурата на RB, изнасяща съответната лична информация, тази адекватна предпазна мярка може да бъде споразумение за прехвърляне на данни с реципиента въз основа на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Когато от нас се изисква по закон да направим това, допълнителни подробности за тези прехвърляния и копия от тези споразумения са на разположение от нас при поискване.

Като използвате нашите Сайтове и Услуги, до степента необходима и валидна според Вашето местно законодателство, Вие изрично се съгласявате Вашата лична информация да бъде прехвърляна и обработвана по този начин.

13. Как да се свържете с нас

Ние приветстваме Вашата обратна връзка. Ако имате някакви коментари, въпроси или оплаквания относно настоящото Уведомление за поверителност или нашето обработване на Вашата лична информация, или бихте искали да упражните някое от правата, посочени във „Вашите права“ по-горе, които са приложими на мястото, където се намирате, можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на PrivacyOffice@rb.com.

Можете също да ни пишете на:

RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough
Обединеното кралство
SL1 3UH

14. Промени към настоящото Уведомление за поверителност

Настоящото Уведомление за поверителност е последно изменено на [●] май 2018 г. Настоящият документ е уведомление за Вас и не е договор между нас. Ние може периодично да го изменяме или поправяме от време на време. Когато правим промени в настоящото Уведомление за поверителност, ние ще актуализираме датата на редакцията в най-горната част на настоящото Уведомление за поверителност. Когато тези промени са съществени, ние ще предприемем стъпки да Ви известим. Новото изменено или поправено Уведомление за поверителност ще важи от тази дата на редакция. Моля, винаги проверявайте дали сте се консултирали с най-новата версия на Уведомлението за поверителност.