LEGAL STATEMENT

Hlavní stránka > Prohlášení o ochraně soukromí

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

 

Obecně

Společnost Reckitt Benckiser plc a její pobočky („Reckitt Benckiser”) respektují soukromí všech osob, které navštěvují internetové stránky této společnosti nebo reagují na interaktivní reklamy či jiné formy komunikace.V tomto prohlášení o ochraně soukromí je uvedeno, jaké údaje bude společnost Reckitt Benckiser shromažďovat a jakým způsobem je bude využívat. Zároveň jsou zde uvedeny pokyny, kterými se můžete řídit, pokud si nepřejete, abychom při vaší návštěvě internetových stránek společnosti Reckitt Benckiser nebo při odpovědi na naši reklamu či při jiné formě komunikace shromažďovali nebo sdíleli vaše osobní údaje.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme průběžně měnit, a proto pravidelně sledujte tuto stránku, kde vždy najdete jeho aktuální podobu.

 

Osobně identifikovatelné údaje

Společnost Reckitt Benckiser nebude shromažďovat žádné identifikovatelné údaje o Vaší osobě (tj. jméno, bydliště, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), ledaže nám je dobrovolně poskytnete.

 

Pokud nám poskytnete identifikovatelné údaje o Vaší osobě, můžeme Vás kontaktovat s dotazem, zda Vám v budoucnu máme zasílat další komunikace, jako například informační buletiny, e-maily či jiné informace. Budete oprávněni si zvolit, že žádná taková komunikace Vám nebude doručována.

 

Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali vaše osobně identifikovatelné údaje, neposkytujte nám je, prosím. Pokud jste nám již tyto údaje poskytli a požadujete jejich odstranění z naší databáze, kontaktujte nás, prosím na e-mailové adrese [BUDE DOPLNĚNO].

 

Identifikovatelné údaje o Vaší osobě shromažďované na této stránce mohou být shromažďovány či zpracovávány ve státu Vašeho bydliště či v jiném státu, ve které Reckitt Benckiser či jeho subdodavatelé či zprostředkovatelé mají příslušná zařízení a užíváním této stránky souhlasíte s převodem takových údajů mimo stát Vašeho bydliště. Reckitt Benckiser zajistí, že pokud budou takové údaje převedeny mimo stát Vašeho bydliště, bude s nimi zacházeno podle podmínek příslušných zákonů na ochranu dat.

 

Navíc k poskytování Vámi požadovaných služeb či informací mohou být identifikovatelné údaje o Vaší osobě rovněž používány pro účely monitoringu Vašeho užívání našich stránek a našich výrobků. Můžeme dále tyto údaje, které nám poskytnete, používat společně s údaji, které jsme shromáždili odděleně, včetně s údaji, které jste poskytli jiným subjektům (se souhlasen, že mohou být sdíleny s dalšími osobami) a společně s veřejně dostupnými údaji. Veškeré tyto údaje nám pomohou například ke  zlepšení designu našich výrobků, internetových stránek a propagace. Za tímto účelem můžeme rovněž Vámi poskytnuté údaje sdílet se subjekty, které pro nás pracují. Tyto subjekty souhlasili, že takové údaje budou používat pouze v souladu s našimi instrukcemi a budou dodržovat postupy za účelem jejich ochrany.

 

Pokud budeme mít v úmyslu sdílet Vaše údaje s jinými než výše uvedenými subjekty, budeme Vás předem kontaktovat a budete mít možnost odstranit Vaše údaje z naší databáze (ledaže byste předem s tímto postupem souhlasili).

 

Vaše údaje budeme držet po přiměřeně dlouhou dobu či po dobu vyžadovanou zákonem.

 

Děti

Společnost Reckitt Benckiser nemá v úmyslu shromažďovat žádné identifikovatelné údaje (tj. jméno, bydliště, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) osob mladších patnácti let. Reckitt Benckiser bude na příslušných místech instruovat děti takové údaje neposkytovat. Pokud nám dítě poskytolo identifikovatelné údaje, rodič či opatrovník tohoto dítěte by nás měl kontaktovat na e-mailovou adresu [BUDE DOPLNĚNO] s tím, zda si přeje tyto údaje odstranit z naší database.

 

Jiné než osobní identifikovatelné údaje shromažďované automaticky

V některých případech o vás můžeme shromažďovat údaje, které nejsou osobně identifikovatelné. Příkladem jsou údaje o internetovém prohlížeči nebo operačním systému počítače, který používáte, či údaje o názvu domény, z níž jste byli na naše stránky nebo na naši reklamu spojeni. Tyto informace nám slouží k lepšímu pochopení zájmů našich zákazníků a ke zkvalitnění našeho podnikání i našich internetových stránek.

 

Údaje, které se mohou automaticky uložit na pevný disk vašeho počítače

Při shlédnutí jedné z našich stránek nebo reklam může dojít k uložení některých údajů na pevný disk vašeho počítače. Může se jednat například o soubory „Cookies“ nebo podobné soubory, které nám umožňují přizpůsobovat naše stránky nebo reklamu vašim zájmům a preferencím. Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazání souborů Cookies z pevného disku, blokování Cookies nebo varování před uložením těchto souborů. Více informací o těchto funkcích naleznete v uživatelské příručce nebo v textu nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Pamatujte, prosím, že odstranění nebo blokování souborů Cookies může bránit plnému využití našich internetových stránek.

 

Kontaktujte nás

 

Pokud jsme nám poskytli identifikovatelné údaje o Vaší osobě prostřednictvím stránky Reckitt Benckiser či interkativní reklamou či jiným sdělením a požadujete jejich odstranění z naší databáze, kontaktujte nás, prosím na  adrese

 

 Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Vinohradska 151, 130 00  Praha 3

 

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné od 24.01.2008.

© 2005-2008 Reckitt Benckiser plc