Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Algemeen
Reckitt Benckiser plc en dochterondernemingen (“Reckitt Benckiser”) respecteren de privacy van gelijk welke persoon die onze sites bezoekt of onze interactieve reclame en andere berichten beantwoordt.  In deze Privacyverklaring wordt een overzicht gegeven van de gegevens die Reckitt Benckiser verzamelt en van de wijze waarop wij deze informatie gebruiken.
In deze Verklaring zijn ook de aanwijzingen opgenomen die u moet opvolgen als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens opgehaald of gedeeld worden wanneer u de sites van Reckitt Benckiser bezoekt of onze reclame en andere berichten beantwoordt.

Deze Privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. Daarom bezoekt u best regelmatig deze pagina, om er zeker van te zijn dat u onze meest recente Privacyverklaring hebt gelezen en goedgekeurd.

 

Persoonlijk identificeerbare gegevens
Reckitt Benckiser verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens over u (hiermee worden bedoeld: uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt.

 

Wanneer u ons voorziet van persoonlijk identificeerbare gegevens, kunnen we vragen of u in de toekomst berichten van ons wilt ontvangen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, e-mail of andere informatie. U kunt er desgewenst voor kiezen deze berichten niet te ontvangen.


Stuur ons uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet toe indien u niet wenst dat deze worden verzameld. Als u deze gegevens al hebt verzonden en wenst dat ze uit onze database worden verwijderd, neemt u dan contact met ons op [geef ten minste een e-mailkoppeling of e-mailadres op, bijvoorbeeld bij het e-mailadres onder aan deze Privacyverklaring].

 

Persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld kunnen opgeslagen of verwerkt worden in het land waarin u woont of in een ander land waarin Reckitt Benckiser of haar onderaannemers of agenten faciliteiten onderhouden; door de site te gebruiken stemt u in met elke overdracht van informatie naar een bestemming buiten het land waarin u woont. Reckitt Benckiser draagt er zorg voor dat als informatie wordt overgebracht naar een bestemming buiten het land waarin u woont, deze informatie behandeld zal worden in overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

 

Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan niet alleen worden gebruikt om u de door u gevraagde service of informatie te bieden, maar ook om ons te helpen na te gaan hoe u onze site en producten gebruikt. We kunnen de informatie die u ons verstrekt ook combineren met informatie die we afzonderlijk verzamelen, met inbegrip van informatie die u aan andere organisaties hebt verstrekt (met toestemming om deze met anderen te delen), alsmede openbare informatie. Al deze informatie helpt ons bijvoorbeeld om onze producten, websites en advertenties beter te ontwerpen. Teneinde dit te kunnen doen, kunnen we uw informatie ook delen met ondernemingen die werk voor ons verrichten. Deze ondernemingen hebben ermee ingestemd uw informatie uitsluitend te gebruiken op de door ons aangegeven wijze en om procedures te hebben voor het beschermen van de informatie.

 

Als we uw informatie op een andere wijze dan als boven beschreven delen met een onderneming, nemen we eerst contact met u op en geven we u de mogelijkheid uw informatie uit onze database te verwijderen, tenzij u ons hiertoe al toestemming hebt gegeven.

 

We zullen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren, of anders zo lang als de wet dat vereist.
 

Kinderen
Het is geenszins de bedoeling van Reckitt Benckiser om persoonlijk identificeerbare gegevens (hiermee worden bedoeld:
naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) van personen onder de [dertien] jaar te verzamelen.   

Waar dat van toepassing is, zal Reckitt Benckiser in het bijzonder kinderen instrueren dergelijke gegevens niet in te sturen. Als een kind ons persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt, moet een ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen [geef ten minste een e-mailkoppeling of e-mailadres op, bijvoorbeeld bij het e-mailadres onder aan deze Privacyverklaring] als hij wil dat deze informatie uit onze database wordt verwijderd.Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens die automatisch verzameld worden
In sommige gevallen is het mogelijk dat wij gegevens over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn.
Tot de voorbeelden van dit soort gegevens behoren het type Internetbrowser dat u gebruikt, het type computerbesturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de site die u naar onze site of reclame heeft gelinkt.  Wij gebruiken deze gegevens om de interesses van onze klanten beter te begrijpen en om ons bedrijf en onze sites te helpen verbeteren.Informatie die wij mogelijk automatisch op de harde schijf van uw computer plaatsen
Als u een van onze sites of reclameonderdelen bekijkt, slaan wij mogelijk op uw computer een beetje informatie op. Deze informatie kan bijvoorbeeld opgeslagen worden in de vorm van een “Cookie” of een vergelijkbaar bestand, dat het voor ons mogelijk maakt een site of een reclameonderdeel beter af te stellen op uw interesses en voorkeuren. De meeste Internetbrowsers bieden de mogelijkheid om de Cookies te verwijderen van de harde schijf van de computer, om alle Cookies te blokkeren, of om een waarschuwing te ontvangen alvorens een Cookie wordt opgeslagen.  Gelieve de aanwijzingen in uw Browser of het helpscherm te raadplegen om meer te weten te komen over deze functies. Gelieve op te merken dat het verwijderen of het blokkeren van Cookies een invloed kan hebben op de volledige werking van de site.

Met wie u contact kunt opnemen
Als u persoonlijk identificeerbare gegevens via een site van Reckitt Benckiser of een interactieve advertentie of andere communicatiewijze hebt gezonden, en wenst dat deze gegevens uit onze archieven worden verwijderd, neemt u dan contact met ons op

 

Reckitt Benckiser B.V.

Postbus 721

2130 AS Hoofddorp

Netherlands

 

 

 

Deze Privacyverklaring is geldig met ingang van 24/01/2008.

Ó  2001-2008 Reckitt Benckiser plc. Alle rechten voorbehouden.