PRIVAATSUSDEKLARATSIOONI TINGIMUSED PEAB ENNE VEEBILEHEKÜLJELE PANEMIST KINNITAMA KOHALIK JURIST

PRIVAATSUSDEKLARATSIOONI TINGIMUSED PEAB ENNE VEEBILEHEKÜLJELE PANEMIST KINNITAMA KOHALIK JURIST

Privaatsusdeklaratsioon

Üldist
Reckitt Benckiseri plc ja selle tütarettevõtted (“Reckitt Benckiser”) austavad kõigi üksikisikute privaatsust, kes külastavad meie veebilehekülgi või reageerivad meie interaktiivsetele reklaamkuulutustele või muule teabeedastusele. Käesolev Privaatsusdeklaratsioon kirjeldab Reckitt Benckiseri poolt kogutavat informatsiooni ja seda, kuidas me seda informatsiooni kasutame. Käesolev Deklaratsioon instrueerib teid ka selle kohta, mida teha, kui te ei soovi oma personaalse informatsiooni kogumist või levitamist, kui te külastate Reckitt Benckiseri veebilehekülgi või reageerite meie reklaamkuulutustele ja muule teabeedastusele.

 

Me võime seda Privaatsusdeklaratsiooni muuta ja seega peaksite te regulaarselt külastama käesolevat lehekülge, veendumaks et olete lugenud meie kõige uuemat Privaatsusdeklaratsiooni ja nõustute sellega.

 

Personaalselt tuvastatav informatsioon
Reckitt Benckiser ei kogu mingit personaalselt tuvastatavat informatsiooni teie kohta (st teie nime, aadressi, telefoninumbrit või meiliaadressi), juhul kui te ei paku seda meile vabatahtlikult.

 

Kui te annate meile personaalselt tuvastatavat informatsiooni, võime me teilt küsida, kas te soovite meilt saada tulevikus teavet nagu näiteks infolehed, meilid või muu informatsioon. Te võite soovi korral valida sellise teabe mittesaamise.

 

Kui te ei soovi oma personaalselt tuvastatava informatsiooni kogumist, siis palun ärge edastage seda meile. Kui te olete selle informatsiooni juba esitanud ja soovite, et me kõrvaldaksime selle oma andmetest, võtke meiega ühendust [andke vähemalt meililink või meiliaadress, nt käesoleva Privaatsusdeklaratsiooni lõpus oleval meiliaadressil].

 

Veebileheküljel kogutud personaalset informatsiooni võidakse säilitada või töödelda teie asukohariigis või ükskõik millises muus riigis, kus Reckitt Benckiser või tema allhankijad või esindajad tegutsevad, ja veebilehekülge kasutades nõustute te igasuguse informatsiooniedastusega teie asukohariigist välja. Reckitt Benckiser tagab, et kui informatsiooni edastatakse teie asukohariigist väljapoole, käsitletakse seda vastavalt kohalduvatele  andmekaitseseadustele.

 

Lisaks teile teie poolt palutud teenuse või informatsiooni pakkumisele võidakse teie personaalselt tuvastatavat informatsiooni kasutada ka selleks, et aidata meil jälgida teekonda, kuidas te meie veebilehekülge või meie tooteid kasutate. Samuti võime me kombineerida teie poolt antava informatsiooni selle informatsiooniga, mida me kogume eraldi, kaasa arvatud informatsiooniga, mida te olete edastanud teistele organisatsioonidele (nõusolekuga, et seda võib levitada) ning avaliku informatsiooniga. Kogu see informatsioon aitab meil näiteks paremini kavandada meie tooteid, veebilehekülgi ja reklaamkuulutusi. Selleks võime me teie informatsiooni jagada ka ettevõtetele, kes meie jaoks töötavad. Need ettevõtted on nõustunud kasutama teie informatsiooni viisil, nagu me neile ütleme ja rakendama meetmeid selle informatsiooni kaitsmiseks.

 

Kui me soovime jagada teie informatsiooni mingi muu ettevõttega kui ülal välja toodud, võtame me kõigepealt teiega ühendust ja anname teile võimaluse kõrvaldada oma informatsioon meie andmebaasist juhul, kui te ei ole selleks juba oma nõusolekut andnud.

 

Me säilitame teie informatsiooni mõistliku perioodi jooksul või niikaua, kuni nõuab seadus.

 
Lapsed
Reckitt Benckiseril ei ole kavatsust koguda mingit personaalselt tuvastatavat informatsiooni (st nime, aadressi, telefoninumbrit või meiliaadressi) üksikisikutelt, kes on nooremad kui [kolmteist] aastat. Seal, kus kohane, instrueerib Reckitt Benckiser spetsiaalselt lapsi sellist informatsiooni mitte esitama. Kui laps on meile andnud personaalselt tuvastatavat informatsiooni, peaks selle lapse vanem või hooldaja meiega ühendust võtma [andke vähemalt meililink või meiliaadress, nt käesoleva Privaatsusdeklaratsiooni lõpus oleval meiliaadressil], kui nad soovivad selle informatsiooni kustutamist meie andmetest.

Personaalselt tuvastamatu informatsioon, mida kogutakse automaatselt    
Mõnel juhul võime me teie kohta koguda informatsiooni, mis ei ole personaalselt tuvastatav. Seda tüüpi informatsioon on näiteks internetibrauseri tüüp, mida te kasutate, arvuti operatsioonisüsteemi tüüp, mida te kasutate, ja veebilehekülje domeeninimi, millelt te meie veebilehekülje või reklaamkuulutusega ühendust võtsite. Me kasutame seda informatsiooni selleks, et paremini mõista oma klientide huvisid ja aidata täiustada oma äritegevust ja veebilehekülgi.


Informatsioon, mille me võime automaatselt panna teie arvuti kõvakettale
Kui te vaatate üht meie veebilehekülge või reklaamkuulutust, võime me salvestada teie arvutisse teatud informatsiooni. Näiteks võib see informatsioon olla “küpsise” või sarnase faili kujul, mis võimaldab meil kohandada veebilehekülge või reklaamkuulutust paremini sobima teie huvide ja eelistustega. Enamike internetibrauserite puhul saate te “küpsised” oma arvuti kõvakettalt kustutada, kõik “küpsised” blokeerida või saada hoiatuse, enne kui “küpsis” salvestatakse. Palun vaadake meie Brauseri juhendeid või abiekraani, et nende funktsioonide kohta lisateavet saada. Palun pange tähele, et “küpsiste” eemaldamine või blokeerimine võib häirida meie veebilehekülje täielikku kasutamist teie poolt.

 

Kellega ühendust võtta
Kui olete esitanud personaalselt tuvastatava informatsiooni Reckitt Benckiseri veebilehekülje või interaktiivse reklaamkuulutuse või muu teabevahetuse kaudu ja soovite, et informatsioon meie andmetest kustutataks, võtke meiega ühendust:

 

Reckitt Benckiser SA Latvija, Elizabetes street 11 - 12, Riga, Latvia, LV-1010

 

 

Käesolev Privaatsusdeklaratsioon jõustub alates 29.01.2008.

Ó  2005-2008 Reckitt Benckiser plc Kõik õigused reserveeritud.