PRIVĀTUMA NODROŠINĀŠANAS PAZIŅOJUMS UN NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI PIRMS TO IZVIETOŠANAS MĀJASLAPĀ JĀAPSTIPRINA VIETĒJAM JURISTAM

 

PRIVĀTUMA NODROŠINĀŠANAS PAZIŅOJUMS UN NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI PIRMS TO IZVIETOŠANAS MĀJASLAPĀ JĀAPSTIPRINA VIETĒJAM JURISTAM

 

Privātuma nodrošināšanas paziņojums

 

Vispārējs apraksts
Reckitt Benckiser plc un ar to saistītie uzņēmumi (“Reckitt Benckiser”) respektē ikviena mūsu mājaslapas apmeklētāja vai uz mūsu interaktīvajiem sludinājumiem un cita veida saziņu atbildošo personu privāto informāciju. Šajā Personas privātuma nodrošināšanas paziņojumā ir norādītas ziņas, kuras Reckitt Benckiser ievāc, un aprakstīts, kā mēs tās izmantojam. Šis Paziņojums sniedz arī norādījumus par to, kā rīkoties, ja nevēlaties, lai mēs ievācam informāciju par Jums vai ar to dalāmies tajā laikā, kad Jūs apmeklējat Reckitt Benckiser mājaslapu vai atbildat uz mūsu sludinājumiem un cita veida saziņu.

Mums ir tiesības mainīt Privātuma nodrošināšanas paziņojumu, tādēļ iesakām laiku pa laikam apmeklēt šo mājaslapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies un piekrītat mūsu jaunākajam Privātuma nodrošināšanas paziņojumam.

Personību apliecinoša informācija
Reckitt Benckiser par Jums neievāc nekādas personību apliecinošas ziņas (Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), ja vien Jūs brīvprātīgi nesniedzat tās mums.

 

Kad Jūs sniedzat mums personību apliecinošu informāciju, mēs varam uzdot jautājumu, vai Jūs gribat saņemt turpmākus ziņojumus no mums, tādus kā ziņu vēstules, e-pastu vai citu informāciju. Jūs varat izvēlēties nesaņemt šos ziņojumus, ja tā vēlaties.

 

Ja Jūs negribat, lai tiktu ievākta Jūsu personību apliecinoša informācija, nesniedziet to mums. Ja Jūs jau esat iesniedzis šādu informāciju un vēlaties, lai mēs to izņemtu no mūsu uzskaites, sazinieties ar mums [norādīt vismaz e-pasta saiti vai e-pasta adresi e-pasta adrešu sarakstā šī Paziņojuma beigās].

 

Šajā mājaslapā ievāktā personiska rakstura informācija var tikt uzglabāta vai apstrādāta Jūsu mītnes valstī vai jebkurā citā valstī, kurā Reckitt Benckiser vai tā apakšuzņēmējiem ir ražotnes, un, izmantojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat jebkādai informācijas nodošanai tālāk ārpus Jūsu mītnes valsts. Reckitt Benckiser nodrošinās, ka gadījumā, ja informācija tiek nodota tālāk ārpus Jūsu mītnes valsts, tā tiks apstrādāta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.

 

Jūsu personību apliecinošā informācija var tikt izmantota ne tikai Jūsu pieprasītā pakalpojuma vai informācijas sniegšanai, bet tā arī var tikt izmantota, lai palīdzētu mums izsekot veidu, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu un mūsu produktus. Mēs varam arī kombinēt Jūsu sniegto informāciju ar mūsu atsevišķi ievākto informāciju, ko Jūs esat sniedzis citām organizācijām (ar piekrišanu, ka tajā var dalīties ar citiem), kā arī ar publisko informāciju. Visa šāda informācija var palīdzēt mums, piemēram, labāk izstrādāt mūsu produktus, interneta mājaslapas un reklāmu. Lai to īstenotu, mēs varam dalīties Jūsu informācijā ar uzņēmumiem, kuri veic darbus mūsu uzdevumā. Šie uzņēmumi ir apņēmušies izmantot Jūsu informāciju tikai mūsu norādītajā veidā un veikt pasākumus informācijas aizsardzībai.

 

Ja mēs dalīsimies Jūsu informācijā ar kādu citu uzņēmumu, nevis iepriekš minētajiem, mēs vispirms sazināsimies ar Jums un dosim Jums iespēju izņemt Jūsu informāciju no mūsu datubāzes, ja vien Jūs jau neesat devis savu piekrišanu tam.

 

Mēs saglabāsim Jūsu informāciju uz saprātīgi ilgu laika periodu vai tik ilgi, kā to pieprasa likums.

 

Bērni

Reckitt Benckiser neievāc nekādas personību apliecinošas ziņas (proti, vārdu, adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi) par personām, kuras ir jaunākas par trīspadsmit gadiem.  Kad tas ir piemērojams,  Reckitt Benckiser konkrēti dos norādījumu bērniem nesniegt šādu informāciju. Ja bērns ir sniedzis mums personību apliecinošu informāciju, šī bērna tēvam/mātei vai aizbildnim būtu jāsazinās ar mums [norādīt vismaz e-pasta saiti vai e-pasta adresi e-pasta adrešu sarakstā šī Paziņojuma beigās], ja viņi vēlas, lai šī informācija tiktu izdzēsta no mūsu uzskaites.

 

Personību neapliecinoša informācija tiek ievākta automātiski
Dažos gadījumos mēs varam ievākt par Jums informāciju, kas neatklāj Jūsu personību, piemēram, par interneta pārlūkprogrammu, kuru Jūs lietojat, par datora operētājsistēmas veidu un interneta mājaslapas, no kuras Jūs pievienojāties mūsu vietnei vai sludinājuma domēna vārdu. Mēs izmantojam šīs ziņas, lai labāk izprastu mūsu klientu vēlmes un, balstoties uz tām, uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību un mājaslapas.  

Informācija, kuru mēs varam automātiski ievietot Jūsu datora cietajā diskdzinī
Laikā, kad Jūs apmeklējat kādu no mūsu mājaslapām vai skatāt sludinājumu, mēs varam Jūsu datorā saglabāt informāciju. Tās var būt sīkdatnes vai līdzīgas vienības, kuras ļauj mums pielāgot mājaslapu vai sludinājumu tā, lai tie labāk atbilstu Jūsu interesēm un priekšrocībām. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ļauj Jums izdzēst sīkdatnes no Jūsu datora cietā diskdziņa, bloķēt visas sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu pirms to saglabāšanas. Skatiet, lūdzu, Jūsu pārlūkprogrammas lietošanas instrukcijas vai palīdzības logu, lai iegūtu vairāk informācijas par šīm darbībām. Atcerieties, lūdzu, ka sīkdatņu izdzēšana vai bloķēšana var liegt Jums pilnā apjomā izmantot mūsu mājaslapu.  

 

Ar ko sazināties

 

Ja Jūs esat sniedzis personību apliecinošu informāciju ar Reckitt Benckiser mājaslapas starpniecību vai interaktīvo sludinājumu vai citu saziņas veidu un vēlaties, lai šī informācija tiktu izdzēsta no mūsu uzskaites, sazinieties ar mums:

 

Reckitt Benckiser SA Latvija, Elizabetes street 11 - 12, Riga, Latvia, LV-1010

 

Šis Privātuma nodrošināšanas paziņojums ir spēkā no 29.01.2008

 

(c) 2005-2008 Reckitt Benckiser plc. Visas tiesības ir rezervētas.