RECKITT BENCKISER – PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ PRIVATUMĄ 

Sveiki, jūs skaitote „Reckitt Benckiser“ įmonių grupės pranešimą apie visuotinį privatumą (Privatumo pranešimas).

Mes esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Šis privatumo pranešimas taikomas visiems mūsų prekės ženklams visame pasaulyje, ir šiuo pranešimu paaiškinama, kaip mes renkame, naudojame, atskleidžiame ir saugome jūsų asmeninę informaciją visame pasaulyje, o taip pat patvirtinme, kad gerbiame visas jūsų teises, suteiktas jums pagal jūsų vietos įstatymus.

Šiame privatumo pranešime sąvokomis mes, mus ir mūsų apibūdinamos visos „Reckitt Benckiser“ grupės įmonės. Kadangi šis privatumo pranešimas taikomas visame pasaulyje, gali būti, kad atskirose šalyse bus tam tikrų skirtumų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ar atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją. Tokiu atveju mes informuosime jus apie bet kokią konkrečią jūsų šalyje vykdomą informacijos apdorojimo veiklą.

Jūsų asmeninės informacijos naudojimą valdo „Reckitt Benckiser Group plc“ (registruotos buveinės adresas: 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Jungtinė Karalystė, Europa) arba mūsų „Reckitt Benckiser“ įmonė, įsikūrusi jūsų šalyje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mus, mūsų vietos įmones, mūsų prekių ženklus ir mūsų buvimą jūsų jurisdikcijoje, apsilankykite www.rb.com.

Apibrėžtys

Asmeninė informacija (kai kuriose šalyse – asmens duomenys arba asmenį identifikuojanti informacija) reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu, kurio asmens tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta. Ši sąvoka yra platesnė už tokias sąvokas, kaip „asmeninė informacija“ arba „privatūs duomenys“, ir apima šią informaciją: jūsų vardas, pavardė, gimimo data ir el. pašto adresas. Žr. toliau pateiktą 3 skyrių, jei norite sužinoti, kokią asmeninę informaciją gauname iš jūsų.

Ypatinga asmeninė informacija (kai kuriose šalyse – ypatinga asmeninė informacija arba ypatingų duomenų kategorijos) reiškia bet kokią asmeninę informaciją, susijusią su asmens rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, genetinius duomenis ar biometrinius duomenis, tvarkomus siekiant unikaliai identifikuoti tą asmenį, duomenis apie sveikatą arba duomenis apie asmens lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją. Be to, ypatinga asmeninė informacija apima informaciją apie asmens nusikalstamas veikas ar teistumą ir bet kokią kitą informaciją, kuri traktuojama kaip ypatinga pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Trumpoji nuoroda

 1. Mūsų pranešimo apie privatumą taikymo sritis
 2. Sąžiningas ir teisėtas duomenų tvarkymas
 3. Kaip mes gauname jūsų asmeninę informaciją
 4. Kokiais tikslais mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją
 5. Kam mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją
 6. Kaip mes apsaugome jūsų asmeninę informaciją
 7. Jūsų pasirinkimai dėl tiesioginės rinkodaros
 8. Jūsų teisės
 9. Skundai
 10. Kiek laiko mes saugosime jūsų asmeninę informaciją
 11. Vaikai
 12. Perdavimas į kitas šalis
 13. Kaip susisiekti su mumis
 14. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

1. Mūsų pranešimo apie privatumą taikymo sritis

Mūsų pranešimas apie privatumą taikomas visai asmeninei informacijai, kurią mes surenkame, naudojame, kuria dalijamės ar kitaip apdorojame vykdydami su mūsų verslu susijusią veiklą internete ir kitais būdais, kai yra parodomas šis pranešimas apie privatumą arba apie jį užsimenama arba yra pateikiama nuoroda į šį pranešimą, įskaitant:

Šiame dokumente mūsų veiklą internete mes apibūdinsime kaip Svetainės, o mūsų veiklą neprisijungus – kaip Paslaugos.

Turėtumėte žinoti, kad mūsų svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, programas ir pan., kurių mes nekontroliuojame ir kurioms netaikomas šis pranešimas apie privatumą. Mes neprisiimame jokių pareigų arba atsakomybės dėl šių trečiųjų šalių svetainių, programų ir pan. turinio ir veiklos. Kadangi šios trečiosios šalys gali rinkti jūsų asmeninę informaciją, siūlome susipažinti su šių trečiųjų šalių privatumo politika, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip jos naudoja jūsų asmeninę informaciją.

Mūsų svetainėse yra naudojami slapukai. Jei norite gauti daugiau informacijos šiuo klausimu, perskaitykite ir mūsų Slapukų politiką [insert hyperlink].

Be to, naudodamiesi mūsų svetainėmis ar paslaugomis, visada perskaitykite ir mūsų Naudojimo sąlygas [insert hyperlink].

2. Sąžiningas ir teisėtas duomenų tvarkymas

Mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais tikslais, remdamiesi jūsų sutikimu, jei nenurodyta kitaip. Kai kuriais atvejais, kai to reikalaujama pagal vietos įstatymus, gali būti, kad paprašysime jūsų aiškaus sutikimo tvarkyti jūsų asmeninę informaciją konkrečiu tikslu.

Mes renkame, naudojame, atskleidžiame ar kitaip apdorojame jūsų asmeninę informaciją tik tada, kai tai daryti yra teisėta ir teisinga.

Daugeliu atvejų jūsų asmeninės informacijos pateikimas mums yra būtinas, kad būtų vykdomos jūsų sudarytos sutarties su mumis sąlygos; jei nenorėsite pateikti mums savo asmeninės informacijos, gali būti, kad mes negalėsime pateikti jums produktų ir paslaugų, kurių jūs paprašėte.

3. Kaip mes gauname jūsų asmeninę informaciją?

Iš jūsų tiesiogiai gauta asmeninė informacija

Visų pirma, gali būti, kad jūsų asmeninę informaciją mes gauname iš jūsų tiesiogiai, pvz., kai prisijungiate norėdami gauti mūsų naujienlaiškius, užsiregistruojate mūsų svetainėse, įsigyjate mūsų produktą, užpildote anketą, pateikiate pastabą ar užklausą, paskelbiate ką nors mūsų socialinės žiniasklaidos puslapiuose, užsisakote tiesioginės rinkodaros pranešimus ir pan.

Tokiu būdu surinkta asmeninė informacija gali apimti:

Automatiškai surenkama asmeninė informacija

Antra, kai kurie asmeniniai duomenys gali būti renkami automatiškai, kai lankotės arba naudojate mūsų (ir mūsų vardu veikiančių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų) svetaines, pvz., informacija, surenkama naudojant slapukus ir kitas technologijas (pvz., žiniatinklio analizės įrankius ir vaizdo elemento žymes (angl. „pixel tags“) mūsų svetainėse. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kitas automatizuoto duomenų rinkimo priemones, taip pat žr. mūsų Slapukų politiką [insert hyperlink].

Tokiu būdu surinkta asmeninė informacija gali apimti:

Iš kitų šaltinių gauta asmeninė informacija

Be to, jūsų asmeninę informaciją mes galime surinkti iš kitų šaltinių. Šie kiti šaltiniai gali apimti:

Tokiu būdu surinkta asmeninė informacija gali apimti jūsų interesus, pvz., pomėgius ir naminius gyvūnėlius, vartotojų ir rinkos tyrimų duomenis, pirkimo elgseną, viešai stebimus duomenis ar veiklą, susijusią su tinklaraščiais, vaizdo įrašais, skelbimais internete ir vartotojo sukurtu turiniu.

4. Kokiais tikslais mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją

Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją šiais mūsų verslo vykdymo tikslais:

Pagal jūsų vietos įstatymus gali būti reikalaujama, kad mes šiame pranešime apie privatumą nurodytume, kokiais teisiniais pagrindais remdamiesi mes apdorojame jūsų asmeninę informaciją. Tokiais atvejais naudoti jūsų asmeninę informaciją mums yra leidžiama pagal įstatymą, nes:

Naudodami asmeninę informaciją mes galime sukurti anoniminių duomenų įrašus, neįtraukdami tokios informacijos (pvz., jūsų vardo, pavardė), pagal kurią jūs galite būti asmeniškai identifikuojami. Mes naudojame šiuos anoniminius duomenis norėdami analizuoti mūsų produktus ir paslaugas. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra naudoti tokius anoniminius duomenis bet kokiu tikslu ir atskleisti anoniminius duomenis trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų tyrimų partneriais.

5. Kam mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją

Dalijimasis tarp grupių

Gali būti, kad jūsų asmenine informacija dalysis skirtingos įmonės ir mūsų grupės prekių ženklai šiame pranešime apie privatumą nurodytais tikslais. Kaip ir minėjome, šis pranešimas apie privatumą taikomas visoms šioms įmonėms ir prekių ženklams, naudojantiems jūsų asmeninę informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mus, mūsų įmones, mūsų prekių ženklus ir mūsų buvimą jūsų jurisdikcijoje, apsilankykite www.rb.com.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai

Mes galime pasidalyti jūsų asmenine informacija su patikimais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie dirba mūsų vardu, pvz., rinkodaros agentūromis, rinkos tyrimų bendrovėmis, e. prekybos vykdymo partneriais, programinės įrangos, duomenų prieglobos ir kitų IT paslaugų teikėjais, prekybininkais, parduodančiais RB produktus, skambučių centrais, mokėjimo apdorojimo centrais ir kt. Nustatyta, kad šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai negali naudoti jūsų asmeninės informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus atvejus, kai reikia suteikti mums reikalingas paslaugas ar kitaip vykdyti mūsų nurodymus.

Kitos patikimos trečiosios šalys

Be to, mes galime dalytis jūsų asmenine informacija su kitomis patikimomis trečiosiomis šalimis, pvz., su mūsų verslo partneriais, reklamdaviais (kai mums leidžiama tai daryti), ir keistis duomenimis, kad galėtume pasiūlyti jums pritaikytą turinį, įskaitant labiau jums tinkančią produktų ir paslaugų reklamą, kuri galbūt jus sudomintų. Šios trečiosios šalys jūsų įrenginyje gali nustatyti savo slapukus, žiniatinklio signalines priemones (angl. „web beacons“) ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtų jums pateikti pritaikytą turinį ir reklamą, kai lankotės RB svetainėse.

Be to, gali būti, kad mūsų svetainės ir (arba) programos irgi jums leis prisijungti naudojant socialinio tinklo ar kitos trečiosios šalies paskyrą. Trečiosios šalies prisijungimo pavyzdys: „Prisijungti naudojant „Facebook“. Gali būti, kad tada, kai prisijungsite prie vienos iš mūsų svetainių naudodami savo socialinio tinklo ar kitos trečiosios šalies paskyrą, mums bus leista rinkti informaciją, dėl kurios jūs mums išreiškiate sutikimą, kad mes ją galime gauti iš šio socialinio tinklo ar trečiosios šalies. Be to, prisijungimo funkcija irgi gali perduoti informaciją socialiniam tinklui ar trečiajai šaliai, pvz., jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė. Socialinis tinklas arba trečioji šalis taip pat gali automatiškai rinkti informaciją, tokią kaip jūsų IP adresas, informacija apie jūsų naršyklę ir įrenginį, ir tinklalapio, kurį apsilankote mūsų svetainėje, adresas. Prisijungimo funkcija gali įrašyti ir skaityti trečiosios šalies slapukus, kuriuose gali būti unikalus identifikatorius, kurį jums priskiria socialinis tinklas arba kita trečioji šalis. Prisijungimo funkcija ir šios funkcijos naudojimas yra reglamentuojamas ne pagal šį pranešimą apie privatumą, bet pagal šalies, kuri pateikė šią prisijungimo funkciją, privatumo politiką ir sąlygas.

Įsigijimai

Jei kita bendrovė įsigyja mūsų įmonę (ar jos dalį), verslą ar mūsų turtą, gali būti, kad ši bendrovė įsigys ir visą ar dalį mūsų surinktos asmeninės informacijos ir prisiims teises ir pareigas, susijusias su jūsų asmenine informacija, kaip nurodyta šiame pranešime apie privatumą. Mažai tikėtinu nemokumo, bankroto ar turto perdavimo bankroto administratoriui atveju, gali būti, kad jūsų asmeninė informacija irgi bus perduota kaip įmonės turtas, laikantis taikytinų įstatymų.

Informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei nuoširdžiai tikime, kad toks atskleidimas yra būtinas siekiant mūsų teisėtų interesų ar yra apdairus veiksmas, atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus:

6. Kaip mes apsaugome jūsų asmeninę informaciją

Mes vertiname, kad pasitikite mumis.

Mes įdiegėme atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar nesankcionuotos prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo būdų.

Surinkdami ar perduodami ypatingą asmeninę informaciją, mes taikome įvairias papildomas saugumo technologijas ir procedūras, kad apsaugotume šią informaciją.

Jūsų pateikta asmeninė informacija saugoma kompiuterinėse sistemose, esančiose kontroliuojamose patalpose, į kurias gali patekti tik ribotas skaičius asmenų, kuriems reikia ją žinoti, kad galėtų atlikti savo užduotis ir suteikti bet kokias jūsų prašomas paslaugas.

Apdorodami labai konfidencialią informaciją (pvz., kredito kortelių numerius) internete, mes ją apsaugome naudodami šifravimą.

7. Jūsų pasirinkimai dėl tiesioginės rinkodaros

Mes galime periodiškai jums siųsti nemokamus naujienlaiškius, anketas, pasiūlymus ir kitą reklaminę medžiagą, susijusią su mūsų produktais ir paslaugomis, kurios, mūsų nuomone, yra jums naudingos, jeigu jūs sutikote (pasirinkote) gauti tokius pranešimus el. paštu ar per bet kokį kitą elektroninį kanalą (kai tokį pasirinkimą privalote padaryti pagal vietos įstatymus).

Jei daugiau nenorėsite gauti tokių pranešimų, visada turėsite galimybę jų „atsisakyti“, vadovaudamiesi prenumeratos atsisakymo instrukcijomis, pateiktomis kiekviename mūsų tiesioginės rinkodaros el. laiške, arba tiesiogiai susisiekdami su mumis (žr. mūsų kontaktinę informaciją toliau pateiktoje skiltyje „Kaip susisiekti su mumis“).

Tais atvejais, kai tai yra leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes galime siųsti jums su paslaugomis susijusius pranešimus, siekdami informuoti apie bet kokius mūsų pranešimų apie privatumą pakeitimus (net jei jūs atsisakėte galimybės gauti mūsų rinkodaros pranešimus).

8. Jūsų teisės

Atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, jūs galite turėti įvairias teises, susijusias su jūsų asmenine informacija. Visų pirma jūs galite turėti teisę:

Be to, tam tikromis aplinkybėmis mes galime apdoroti jūsų asmeninius duomenis priimdami sprendimus automatizuotai, įskaitant profiliavimą. Tai gali apimti duomenų suskaidymą ir pritaikymą, kad mūsų pranešimai ir produktai geriau atitiktų pastebėtus jūsų poreikius. Jei mes apdorosime jūsų asmeninę informaciją priimdami sprendimus automatizuotai, mes informuosime jus apie taikomus principus, o taip pat ir apie tokio apdorojimo svarbą ir numatomas pasekmes jums. Atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, gali būti, kad galėsite prašyti, kad jūsų atžvilgiu nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Jei norėtumėte pasinaudoti šiomis teisėmis arba suprasti, ar jos jums taikytinos, spustelėkite čia, kad užpildytumėte ir pateiktumėte internetinę užklausos formą. Arba galite susisiekti su mumis naudodami toliau pateiktoje skiltyje Kaip susisiekti su mumis nurodytus duomenis.

9. Skundai

Jei nesate patenkintas tuo, kaip tvarkėme jūsų asmeninę informaciją arba kaip reagavome į bet kokią jūsų užklausą ar prašymą dėl privatumo, jūs turite teisę kreiptis į savo vietinę duomenų apsaugos reguliavimo tarnybą.

10. Kiek laiko mes saugosime jūsų asmeninę informaciją

Mes saugosime jūsų asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai pagrįstai reikalinga šiame pranešime apie privatumą nurodytais tikslais arba kitais tikslais, siekiant įvykdyti mums taikomus teisinius ar norminius reikalavimus.

Kai jūsų asmeninė informacija yra apdorojama:

11. Vaikai

Daugelis mūsų svetainių nėra skirtos vaikams, todėl mes reikalaujame, kad jaunesni nei 16 metų vaikai nepateiktų asmeninės informacijos mūsų svetainėse.

Jei esate jaunesnio nei 16 metų amžiaus vaiko, kuris užsiregistravo vienoje iš mūsų svetainių arba kuris, jūsų manymu, kitaip suteikė mums asmeninę informaciją, vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktoje skiltyje „Kaip susisiekti su mumis“ nurodytus duomenis, kad ši informacija būtų panaikinta. Vaikų savanoriškai el. paštu, pranešimų lentoje, pokalbių sesijose ir pan. pateikta informacija gali pasinaudoti kitos šalys, norėdamos generuoti nepageidaujamus el. laiškus. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus informuoti vaikus apie tai, kaip saugiai ir atsakingai naudotis internetu.

Atsižvelgdami į jūsų buvimo vietą ir jei tai leidžiama pagal vietos įstatymus, mes galime rinkti informaciją apie jūsų vaikus, kad galėtume pateikti jums susijusią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas.

12. Perdavimas į kitas šalis

Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ir apdorojama kitose šalyse, kuriose asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti ne tokios griežtos, kaip jūsų šalyje (įskaitant už Europos ekonominės erdvės ribų esančias jurisdikcijas).

Tokiais atvejais, kai to reikalaujama pagal vietos įstatymus, mes užtikrinsime, kad būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės jūsų asmens duomenims apsaugoti. Atsižvelgiant į RB subjekto, eksportuojančio atitinkamą asmeninę informaciją, buvimo vietą, ši atitinkama apsaugos priemonė gali būti duomenų perdavimo sutartis su gavėju, sudaryta vadovaujantis standartinėmis sutarties sąlygomis, kurias patvirtino Europos Komisija. Jei mes teisiškai privalome tai padaryti, gavę jūsų prašymą, mes pateiksime jums išsamesnės informacijos apie šiuos pervedimus bei šių sutarčių kopijas.

Naudodamiesi mūsų svetainėmis ir paslaugomis, tiek, kiek tai numatyta pagal vietos įstatymus, jūs sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduodama ir apdorojama tokiu būdu.

13. Kaip susisiekti su mumis

Mes laukiame jūsų atsiliepimų. Jei turite bet kokių pastabų, klausimų ar skundų dėl šio pranešimo apie privatumą ar dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, arba jei norėtumėte pasinaudoti bet kokiomis jūsų vietovėje taikytinomis teisėmis, nurodytomis pirmiau pateiktoje skiltyje „Jūsų teisės“, galite susisiekti su mumis el. paštu šiuo adresu: PrivacyOffice@rb.com.

Be to, galite parašyti mums šiuo adresu:

RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

14. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Šis pranešimas apie privatumą paskutinį kartą buvo pakeistas [●] 2018 m. gegužės mėn. Šis dokumentas yra jums skirtas pranešimas ir nėra tarp mūsų sudaryta sutartis. Retkarčiais mes galime padaryti tam tikrus šio dokumento pakeitimus. Atlikdami šio pranešimo apie privatumą pakeitimus, mes atnaujinsime šio pranešimo apie privatumą viršuje nurodytą pakeitimo datą. Jei šie pakeitimai yra reikšmingi, mes užtikrinsime, kad jums būtų apie tai pranešta. Naujas pakeistas arba iš dalies pakeistas pranešimas apie privatumą bus taikomas nuo tos pakeitimo datos. Visada patikrinkite, ar naudojate naujausią pranešimo apie privatumą versiją.