RECKITT BENCKISER – GLOBÁLNE VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte v globálnom vyhlásení o ochrane osobných údajov („vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) koncernu Reckitt Benckiser.

Máme záväzok chrániť vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky naše značky po celom svete a vysvetľuje, ako získavame, používame, zverejňujeme a chránime vaše osobné údaje, a rešpektujeme všetky práva, z ktorých máte prospech podľa miestnych zákonov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov odkazujú pojmy „my“ „nás“ a „naše“ na všetky spoločnosti skupiny Reckitt Benckiser. Keďže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí globálne, medzi jednotlivými krajinami môžu existovať rozdiely v tom, ako získavame, používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje. V takom prípade vás budeme informovať všetkých osobitých aktivitách spracúvania údajov, ktoré sa realizujú vo vašej krajine.

Vaše osobné údaje kontroluje spoločnosť Reckitt Benckiser Group plc (so sídlom na adrese 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Spojené kráľovstvo, Európa) alebo naša spoločnosť Reckitt Benckiser vo vašej krajine. Pokiaľ ide o túto webovú lokalitu, vaše osobné údaje získava, spracúva a zdieľa spoločnosť: Reckitt Benckiser (Slovenská republika) spol. s. r. o. na adrese Drieňová 3 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Viac informácií o nás, našich miestnych spoločnostiach, našich značkách a našej prítomnosti vo vašej jurisdikcii nájdete na adrese www.rb.com.

Vymedzenie pojmov

Osobné údaje“ (v niektorých krajinách označované ako „osobné informácie“ alebo „osobne identifikovateľné údaje“) myslíme akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide o širší pojem než len informácie osobnej alebo súkromnej povahy, a tiež obsahujú informácie, ako napríklad vaše meno, dátum narodenia a e-mailová adresa.

Citlivé osobné údaje“ (v niektorých krajinách označované ako „citlivé osobné informácie“ alebo „špeciálne kategórie údajov“) myslíme akékoľvek citlivé osobné údaje, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odborových organizáciách, a spracúvania genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Obsahujú aj informácie o uznaní viny za trestné činy a priestupky fyzickej osoby, ako aj všetky ostatné informácie, ktoré sa považujú za citlivé podľa príslušných zákonov o ochrane údajov.

Rýchla referencia

 1. Rozsah nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 2. Spravodlivé a zákonné spracúvanie
 3. Ako získavame vaše osobné údaje
 4. Na aké účely smieme používať vaše osobné údaje
 5. Komu smieme sprístupniť vaše osobné údaje
 6. Ako chránime vaše osobné údaje
 7. Vaše voľby týkajúce sa priameho marketingu
 8. Vaše práva
 9. Sťažnosti
 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 11. Deti
 12. Prenos do iných krajín
 13. Ako nás kontaktovať
 14. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

1. Rozsah nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré získavame, používame, zdieľame alebo inak spracúvame prostredníctvom našich obchodných aktivít, online aj offline, ktoré zobrazujú, prepájajú alebo odkazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vrátane:

V celom tomto dokumente budeme naše online aktivity označovať ako „lokality“ a naše offline aktivity ako „služby“.

Mali by ste si uvedomiť skutočnosť, že naše lokality môžu obsahovať hypertextové prepojenia na webové lokality, aplikácie atď. tretích strán, ktoré nemáme pod kontrolou a nie sú pokryté v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Nezodpovedáme ani neručíme za obsah a aktivity týchto webových lokalít, aplikácií atď. tretích strán. Keďže tieto tretie strany môžu získavať vaše osobné údaje, navrhujeme, aby ste si preštudovali ich zásady ochrany osobných údajov a dozvedeli sa viac o tom, ako používajú vaše osobné údaje.

Naše webové lokality používajú súbory cookie. Pre viac informácií na túto tému si preštudujte naše zásady používania súborov cookie [insert hyperlink].

Okrem toho si pri používaní našich lokalít alebo služieb vždy prečítajte aj naše podmienky používania.

2. Spravodlivé a zákonné spracúvanie

V niektorých prípadoch, keď si to vyžadujú miestne zákony, vás môžeme požiadať o váš explicitný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Vaše osobné údaje získavame, zverejňujeme alebo inak spracúvame, len ak je to spravodlivé a zákonné. Poskytnutie vašich osobných údajov nám je hlavne zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. Nemáte povinnosť nám poskytnúť žiadne osobné údaje, ak nám však nechcete poskytnúť vaše osobné údaje, možno vám nebudeme môcť poskytnúť požadované produkty a služby.

3. Ako získavame vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané priamo od vás

Po prvé, vaše osobné údaje môžeme získať priamo od vás, napríklad keď sa prihlásite na odber našich bulletinov, zaregistrujete sa na naše lokality, kúpite si od nás produkt, vyplníte prieskum, pridáte komentár alebo otázku, uverejníte nejaký príspevok na našich stránkach sociálnych médií, prihlásite sa na odber priameho marketingu atď.

Medzi osobné údaje získané týmto spôsobom môžu patriť:

Automaticky získané osobné údaje

Po druhé, niektoré osobné údaje sa môžu získavať automaticky, keď navštívite alebo použijete naše lokality (a lokality našich externých poskytovateľov služieb konajúcich v našom mene), ako napríklad informácie získavané súbormi cookie a ďalšími technológiami (ako napríklad webové analytické nástroje a pixelov značky) na našich webových lokalitách. Preštudujte si aj naše zásady používania súborov cookie [insert hyperlink] pre viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a ďalšie automatizované prostriedky získavania údajov.

Medzi osobné údaje získané týmto spôsobom môžu patriť:

Osobné údaje získané z iných zdrojov

Napokon, osobné údaje o vás môžeme získať aj z iných zdrojov. Medzi tieto iné zdroje môžu patriť:

Medzi osobné údaje získané týmto spôsobom môžu patriť vaše záujmy, ako napríklad koníčky a domáce zvieratá, údaje o prieskume spotrebiteľov a trhu, nákupné správanie, verejne sledované údaje alebo aktivity, ako napríklad blogy, videá, internetové príspevky a používateľom vytvorený obsah.

4. Na aké účely smieme používať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje smieme používať na naše oprávnené obchodné účely, ako napríklad:

Miestne zákony si môžu od nás vyžadovať, aby sme v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov stanovili právne dôvody, na ktoré sa budeme spoliehať pri spracúvaní vašich osobných údajov. V takých prípadoch povoľuje používanie vašich osobných údajov z našej strany zákon, lebo:

Z osobných údajov smieme vytvoriť anonymné údajové záznamy vylúčením informácií (ako napríklad vaše meno), ktoré vás môžu identifikovať ako osobu. Tieto anonymné údaje používame na analýzu našich produktov a služieb. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia použiť takéto anonymné údaje na akýkoľvek účel a sprístupniť anonymné údaje tretím stranám vrátane, okrem iného, našim výskumným partnerom.

5. Komu smieme sprístupniť vaše osobné údaje

Zdieľanie v rámci skupiny

Vaše osobné údaje sa smú zdieľať medzi rôznymi spoločnosťami a značkami našej skupiny na účely stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ako je uvedené vyššie, toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na používanie vašich osobných údajov všetkými týmito spoločnosťami a značkami.

Externí poskytovatelia služieb

Vaše osobné údaje smieme zdieľať s dôveryhodnými externými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v našom mene, ako napríklad marketingové agentúry, firmy zaoberajúce sa prieskumom trhu, partneri vykonávania elektronického obchodu, poskytovatelia softvéru, dátového hostingu a iných IT služieb, obchodníci predávajúci produkty RB, call centrá, spracovatelia platieb atď. Títo externí poskytovatelia služieb nesmú používať vaše osobné údaje na iné účely, než poskytovanie nami požadovaných služieb alebo inak v súlade s našimi pokynmi.

Iné dôveryhodné tretie strany

Vaše osobné údaje smieme zdieľať aj s inými dôveryhodnými tretími stranami, ako napríklad naši obchodní partneri, zadávatelia reklamy (tam, kde to máme povolené) a výmeny údajov, aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobený obsah vrátane relevantnejšej reklamy na produkty a služby, ktorá by vás mohla zaujímať. Tieto tretie strany môžu na vaše zariadenie umiestniť vlastné súbory cookie, webové majáky a podobné sledovacie technológie, a získať k nim prístup, aby vám doručili prispôsobený obsah a reklamu, keď navštívite webov lokality RB.

Naše webové lokality a/alebo aplikácie vám tiež môžu umožniť sa prihlásiť pomocou sociálnej siete alebo konta inej tretej strany. Príkladom prihlásenia tretej strany je „Prihlásiť sa Facebookom“. Prihlásenie sa na jednu z našich lokalít pomocou vašej sociálnej siete alebo konta inej tretej strany nám môže umožniť zhromažďovať informácie, ku ktorým nám povoľujete prístup z danej sociálnej siete alebo tretej strany. Funkcia prihlásenia môže tiež za účelom overenia vašej totožnosti preniesť informácie na sociálnu sieť alebo tretej strane, ako napríklad vaše meno používateľa a heslo. Sociálna sieť alebo tretia strana môžu tiež automaticky získavať informácie, ako napríklad vaša adresa IP, informácie o vašom prehliadači a zariadení, a adresa webovej stránky, ktorú navštevujete na našej lokalite. Funkcia prihlásenia môže tiež umiestniť a čítať súbory cookie z danej tretej strany, ktoré môžu obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý vám priradí sociálna sieť alebo iná tretia strana. Funkciu a vaše používanie prihlásenia upravujú zásady ochrany osobných údajov a podmienky strany, ktorá poskytla funkciu prihlásenia, a nie toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Akvizície

Ak iná spoločnosť získa (časť) našej spoločnosti, obchodnú činnosť alebo naše aktíva, tak daná spoločnosť môže získať všetky alebo časť osobných údajov, ktoré sme získali, a prevezme práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov, ako je to opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V nepravdepodobnom prípade platobnej neschopnosti, konkurzu alebo nútenej správy sa môžu vaše osobné údaje, s výhradou uplatniteľného práva, preniesť aj ako obchodný majetok.

Nevyhnutné zverejnenia

Vaše osobné údaje smieme zverejniť, ak sa v dobrej viere domnievame, že takéto zverejnenie je nevyhnutné alebo obozretné z hľadiska našich záväzkov podľa uplatniteľného práva:

6. Ako chránime vaše osobné údaje

Ceníme si dôveru, ktorú do nás vkladáte.

Zaviedli sme patričné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania.

Pri získavaní alebo prenose citlivých osobných údajov používame mnoho dodatočných technológií a postupov na zabezpečenie, ktoré pomáhajú chrániť tieto údaje.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa uchovávajú v počítačových systémoch v kontrolovaných zariadeniach, ku ktorým má prístup len obmedzený počet osôb, ktoré majú oprávnenie na prístup, aby mohli vykonávať svoje úlohy a akékoľvek služby, ktoré požadujete.

Keď spracúvame vysoko dôverné údaje (ako napríklad čísla kreditných kariet) cez internet, chránime ich použitím šifrovania.

7. Vaše voľby týkajúce sa priameho marketingu

Pravidelne vám môžeme posielať bezplatné bulletiny, prieskumy, ponuky a iné propagačné materiály súvisiace s našimi produktmi a službami, o ktorých sa domnievame, že sú pre vás užitočné, ak ste explicitne súhlasili s prijímaním takýchto správ e-mailom alebo akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (tam, kde takýto explicitný súhlas vyžadujú miestne zákony).

Ak už takéto oznámenia nechcete prijímať, vždy budete mať možnosť „explicitne nesúhlasiť“, ak dodržíte nasledujúce pokyny na zrušenie odberu uvedených v každom z našich e-mailov priameho marketingu alebo nás kontaktujete priamo (pozrite si naše kontaktné údaje v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie).

Tam, kde to povoľujú platné zákony, vám môžeme posielať servisné správy, ktoré identifikujú akékoľvek aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov (aj keď ste explicitne nesúhlasili s prijímaním marketingových správ od nás).

8. Vaše práva

V závislosti od vašej polohy môžete mať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi rôzne práva. Predovšetkým môžete mať právo:

Okrem toho, za určitých okolností smieme spracúvať vaše osobné údaje prostredníctvom automatického rozhodovania vrátane profilovania. To môže zahŕňať segmentovanie a prispôsobenie údajov, aby sme mohli našu komunikáciu a produkty upraviť podľa vašich vnímaných potrieb. V závislosti od vašej polohy môžete požadovať, aby ste nepodliehali automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ak si chcete uplatniť tieto práva alebo sa dozvedieť, či sa na vás vzťahujú, kliknite sem, a vyplňte a odošlite online formulár žiadosti. Prípadne nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

9. Sťažnosti

Ak ste nespokojní so spôsobom, akým sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, alebo akýmkoľvek dopytom ohľadne ochrany osobných údajov či žiadosťou, ktorú ste nám podali, máte právo sa sťažovať miestnemu regulačnému orgánu pre ochranu údajov.

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je primerane potrebné na účely stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, resp. aby sme inak vyhoveli zákonným alebo regulačným požiadavkám, ktoré sa nás týkajú.

Keď sa spracúvajú vaše osobné údaje:

11. Deti

Väčšina našich lokalít sa nezameriava na deti a požadujeme, aby deti mladšie ako 16 rokov neposkytovali osobné údaje prostredníctvom našich lokalít.

Ak ste rodič alebo zákonný poručník dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, ktoré sa zaregistrovalo na jednu z našich lokalít, resp. o ktorom sa domnievate, že nám inak poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás pomocou detailov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie, aby sme údaje vymazali. Informácie, ktoré deti dobrovoľne poskytnú prostredníctvom e-mailov, diskusných fór, konverzácií atď., môžu iné strany použiť na vytvorenie nevyžiadanej pošty. Nabádame rodičov a zákonných poručníkov, aby deti informovali o tom, ako majú internet používať bezpečne a zodpovedne.

V závislosti od vašej polohy a od toho, kde to povoľujú miestne zákony, smieme získavať informácie o vašich deťoch s cieľom poskytovať vám relevantné informácie o našich produktoch a službách.

12. Prenos do iných krajín

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do iných krajín a spracovať v iných krajinách, kde môžu byť zákony upravujúce spracúvanie osobných údajov menej prísne ako zákony vo vašej krajine (vrátane jurisdikcií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Vaše osobné údaje sa prenesú najmä do krajín, kde pôsobia jednotlivé subjekty RB a tiež do krajín, kde sídlia naši externí poskytovatelia. 

V takýchto prípadoch, kde si to vyžadujú miestne zákony, zaistíme, aby boli zavedené dostatočné záruky na ochrany vašich osobných údajov. V závislosti od sídla subjektu RB, ktorý exportuje príslušné osobné údaje, by touto dostatočnou zárukou mohla byť dohoda o prenose údajov s príjemcom založená na štandardných zmluvných doložkách schválených Európskou komisiou. Tam, kde to od nás zákon vyžaduje, musíme na požiadanie poskytnúť bližšie podrobnosti o týchto prenosoch a kópie týchto dohôd.

Používaním našich lokalít a služieb, do miery požadovanej a platnej podľa miestnych zákonov, explicitne súhlasíte s tým, aby sa vaše osobné údaje prenášali a spracúvali týmto spôsobom.

13. Ako nás kontaktovať

Vítame vašu spätnú väzbu. Ak máte nejaké komentáre, otázky alebo sťažnosti ohľadne tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo nášho spracúvania vašich osobných údajov, resp. si chcete uplatniť akékoľvek z práv stanovených v časti „Vaše práva“ vyššie, ktoré platia u vás, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu PrivacyOffice@rb.com do rúk zodpovednej osoby skupiny.

Môžete nám napísať aj na adresu:

Do rúk: Zodpovedná osoba skupiny
RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
Spojené kráľovstvo

14. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy zmenené [●] mája 2018. Tento dokument je oznámenie pre vás a nie zmluva medzi nami. Príležitostne ho môžeme zmeniť alebo doplniť. Ak v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov urobíme zmeny, aktualizujeme dátum revízie v hornej časti toho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Tam, kde sú tieto zmeny závažné, podnikneme kroky, aby sme vám ich oznámili. Nové zmenené alebo doplnené vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude platiť od daného dátumu revízie. Vždy si, prosím, overte, či ste si preštudovali najnovšiu verziu vyhlásenia o ochrane osobných údajov.