МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Настоящите положения и условия („Положенията“) са положенията, при които този уебсайт („Уебсайтът“) е достъпен за Вас („Вас“/„Вашият“). Като получавате достъп до този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Положения. Ако не сте съгласни с настоящите Положения, моля, не използвайте Уебсайта.

Кликнете върху заглавието по-долу за повече информация относно всяка област:

 1. Информация за нас
 2. Въпроси или оплаквания
 3. Нашите авторски и други права върху интелектуална собственост
 4. Други марки и уебсайтове на Reckitt Benckiser
 5. Покупки
 6. Връзки от нашите сайтове
 7. Вашето ползване на уебсайта
 8. Качено от ползвателя съдържание
 9. Вашите правни задължения
 10. Разчитане на публикуваната информация
 11. Ние можем да прекратим или оттеглим нашия уебсайт
 12. Нашата отговорност, ако сте потребител
 13. Нашата отговорност, ако сте фирма
 14. Как ние можем да използваме Вашата лична информация
 15. Промени към настоящите Положения и условия
 16. Други положения, които може да важат за Вас
 17. Общо
 18. Управляващо право и юрисдикция
 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
 1. Въпроси или оплаквания
 1. Нашите АВТОРСКИ и други права върху ИНТЕЛЕКТУАЛНА собственост
 1. ДРУГИ МАРКИ И УЕБСАЙТОВЕ НА RECKITT BENCKISER
 1. Покупки
 1. ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ САЙТ
 1. ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
 1. Качено от ползвателя съдържание

и Вие ще бъдете отговорни пред нас и ще ни обезщетите за всяко нарушение на тази гаранция. Това означава, че ще бъдете отговорни за всяка загуба или щета, които претърпим в резултат от Вашето нарушение на гаранцията.

 1. ВАШИТЕ ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 1. РАЗЧИТАНЕ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Ние можем да прекратим временно или да оттеглим нашия уебсайт
 1. Нашата ОТГОВОРНОСТ, ако сте потребител
 1. Нашата ОТГОВОРНОСТ, ако сте фирма
 1. Как ние можем да използваме Вашата лична информация
 1. ПРОМЕНИ КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
 1. Други положения, които може да важат за Вас

Всяка от тези политики, положения и условия може да бъде променяна от време на време и става валидна незабавно при публикуването на такива промени на Уебсайта или по друг начин в съответствие с техните положения (ако е приложимо).

 1. Общо
 1. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите Положения са последно актуализирани на [ ] 2018