PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PEČLIVĚ, NEŽ ZAČNETE WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVAT

PODMÍNKY PŘÍTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

Tyto podmínky a ujednání („Podmínky”) jsou podmínky, za nichž je tato webová stránka („Webová stránka”) dostupná vám („vy”/”vaše”). Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, naši webovou stránku nepoužívejte.

Více informací o jednotlivých oblastech získáte klepnutím na nadpis níže:

 1. Informace o nás
 2. Otázky a stížnosti
 3. Naše autorská práva a práva k duševnímu vlastnictví
 4. Ostatní značky a webové stránky Reckitt Benckiser
 5. Nakupování
 6. Odkazy z našich webových stránek
 7. Vaše používání webové stránky
 8. Obsah načtený uživatelem
 9. Vaše zákonné povinnosti
 10. Spoléhání na umístěné informace
 11. Naši webovou stránku můžeme pozastavit nebo odstranit
 12. Naše odpovědnost, pokud jste spotřebitel
 13. Naše odpovědnost, pokud jste podnik
 14. Jak můžeme používat vaše osobní údaje
 15. Změny těchto podmínek a ujednání
 16. Jiné podmínky, které mohou pro vás platit
 17. Všeobecně
 18. Rozhodné právo a jurisdikce.
 1. INFORMACE O NÁS
 1. Otázky a stížnosti
 1. Naše AUTORSKÁ PRÁVA a práva k DUŠEVNÍMU vlastnictví
 1. JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A ZNAČKY RECKITT BENCKISER
 1. Nakupování
 1. ODKAZY Z NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. Obsah načtený uživatelem

a budete nám odpovědni za to, že nám poskytnete kompenzaci za jakékoli porušení této záruky. To znamená, že budete odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, která utrpíme v důsledku porušení záruky z vaší strany.

 1. VAŠE PRÁVNÍ ZÁVAZKY
 1. SPOLÉHÁNÍ NA UMÍSTĚNÉ INFORMACE
 1. Naši webovou stránku můžeme pozastavit nebo stáhnout
 1. Naše ODPOVĚDNOST, pokud jste spotřebitel
 1. Naše ODPOVĚDNOST pokud jste podnik
 1. Jak můžeme používat vaše osobní údaje
 1. ZMĚNY TĚCHTO UJEDNÁNÍ A PODMÍNEK
 1. Jiné podmínky, které mohou pro vás platit

Všechny tyto zásady, podmínky a ujednání mohou být čas od času změněny a platí okamžitě po umístění takových změn na Webovou stránku nebo jinak v souladu s jejich podmínkami (podle kontextu).

 1. Všeobecně
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne [ ] 2018