IMPORTANT LEGAL NOTICE

 

 

VIGTIG JURIDISK BEMÆRKNING

 BEMÆRK
Adgang til og brug af dette websted og alle Reckitt Benckisers websteder (herefter benævnt som “Websted/Websteder”) er omfattet af følgende vilkår og betingelser og alle gældende love. Ved at besøge dette Websted accepteres vilkårene. Hvis vilkårene ikke kan accepteres, skal man undlade at besøge Webstedet. Vore Websteder kan indeholde yderligere vilkår og betingelser, der er gældende for brugen af disse Websteder. I tilfælde af konflikt mellem vilkår og betingelser indeholdt her og de yderligere vilkår på nogle af vore Websteder, skal disse vilkår have forrang. Reckitt Benckiser forbeholder sig retten til at revidere disse vilkår og betingelser og/eller at opsige adgang til Webstederne uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Webstedet bør besøges jævnligt for at kontrollere de aktuelle Juridiske Bemærkninger og andre yderligere vilkår og betingelser, da de er bindende for dig.

.Du kan downloade til en computer eller printe alt materiale på Webstedet udelukkende til egen, ikke-kommerciel, uddannelsesmæssig, privat brug eller til hjemmebrug. Dette Websteds indhold må dog ikke omdeles, ændres, overføres eller revideres uden Recknitt Benckisers skriftlige tilladelse. Der må ikke linkes til dette Websted fra et tredjepartswebsted uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

Med mindre andet er oplyst, er copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på alt materiale på Webstedet (inklusiv og uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) ejet af Reckitt Benckiser eller deres licensgivere. Hverken benævnelse eller intellektuelle ejendomsrettigheder er overført til nogle tredjeparter gennem brug af eller adgang til dette Websted. Alle rettigheder, benævnelse og interesse i og til alle aspekter af dette Websted er udelukkende ejet af Reckitt Benckiser eller deres licensgivere.  Reckitt Benckisers Websteder er beskyttet af copyright og andre gældende love.  Hvis nogle af vilkårene i denne Juridiske Bemærkning eller på andre Websteder overtrædes, ophæves tilladelsen til at bruge dette Websted automatisk.  Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er bevilget her, er forbeholdt.

 

Al formel kommunikation med Reckitt Benckiser angående juridiske anliggender kan ske gennem den lokale Reckitt Benckiser Virksomhed. Vores virksomheds websted på reckittbenckiser.com indeholder en liste over vore lokale virksomheder.

Materialet på Webstedet udgives "som det er" uden betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår af nogen art. Reckitt Benckiser giver ingen garantier eller repræsentationer om indholdets nøjagtighed eller fuldstændighed på dette Websted eller andre websted(er), der er hot-linked til dette Websted.  Reckitt Benckiser kan ændre indholdet når som helst uden varsel.  Materialet på dette Websted kan være forældet, og Reckitt Benckiser har ingen forpligtelse til at opdatere dette materiale.  Som følge deraf, så vidt det er tilladt ifølge loven, leverer Reckitt Benckiser Webstedet på det grundlag, at Reckitt Benckiser udelukker alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår, der, hvis ikke denne Juridiske Bemærkning eksisterede, kan have indflydelse i forhold til Webstedet.

 

Websteder, der er skabt til at give information om vores sundhedsprodukter eller godkendte mediciner, har ikke til formål at give medicinsk rådgivning eller brugervejledninger men er udelukkende tænkt som generel information, der ikke skal sættes lid til af nogle individuelle eller bestemte formål. Konsulter altid en læge eller en apoteker om råd i forhold til behandling af bestemte situationer og behov.

 

 Reckitt Benckiser (inklusiv alle datterselskaber og alle Reckitt Benckisers og deres datterselskabers embedsmænd, direktører, ansatte, aktionærer eller agenter) skal ikke holdes ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, resulterende eller straffende skader som følge af: (a) mulighed for (eller manglende mulighed for) adgang til dette websted, (b) brug af (eller manglende mulighed for brug af) enhver form for indhold på dette websted (c) eller indholdet af et vilkårligt websted med "hot-link" til dette websted. Herudover garanterer Reckitt Benckiser ikke, at dette websted eller den server, som giver adgang til det, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. Du (og ikke Reckitt Benckiser) påtager dig alle omkostningerne ved enhver form for service, reparation eller rettelse og skal ikke indeholde nogle påbud eller ordrer i forhold til nogen andre parter end ordren om at betale et pengemæssigt beløb.

Ved at sende eller overføre til dette Websted over internettet berettiger du Reckitt Benckiser, at materialet er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke tilhørende dig, og det vil altid udelukkende tilhøre Reckitt Benckiser og dennes tilknyttede virksomheder. Ved at transmittere eller sende en vilkårlig form for materiale til dette websted, accepterer du, at Reckitt Benckiser eller enhver af dennes tilknyttede virksomheder kan anvende din kommunikation og/eller materiale til et vilkårligt formål, inkl. gengivelse, transmission, udgivelse, udsendelse eller afsendelse. Reckitt Benckiser her ingen forpligtelse til at svare på meddelelser, som sendes til dette websted, ligesom Reckitt Benckiser ikke behøver at yde nogen kompensation for denne kommunikation og/eller materiale. Vær opmærksom på, at gældende national lovgivning regulerer hvilken slags materiale, der kan udgives på et websted, og ingen af disse love må overtrædes, inklusiv dem der forbyder truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, uanstændigt eller blasfemisk materiale. Der må heller ikke vises materiale, der kan udgøre eller opmuntre adfærd, der kan anses som en kriminel forseelse eller overtrædelse af nogle andre gældende love.

 

Reckitt Benckiser er ude af stand til og tager intet ansvar for at gennemgå kommunikationer eller materiale sendt til deres Websteder.  Reckitt Benckiser forbeholder sig dog retten til udelukkende efter eget skøn at fjerne alle kommunikationer eller materialer, som de anser for uacceptable af hvilken som helst grund.

Reckitt Benckiser har kun til hensigt at anvende de navne, logoer eller varemærker, der vises på dette websted, i de områder, hvor Reckitt Benckiser eller dennes tilknyttede virksomheder har ret til det, for så vidt angår anmeldte eller registrerede varemærker, licenser eller på anden måde. Til imødegåelse af tvivl, har Reckitt Benckiser ikke til hensigt at anvende noget navn, logo eller varemærke i noget område, hvor man ikke har ret til det, og leverer ikke og tilbyder ikke at levere produkter og/eller services med et sådant navn, logo eller varemærke i noget sådant område. Brug eller misbrug af disse varemærker eller nogen anden form for indhold på dette websted med undtagelse af, hvad der er angivet i disse vilkår og betingelser eller i webstedets indhold, er strengt forbudt.

 

Brugen af dette Websted er i alle forhold reguleret af engelsk og walisisk lovgivning uden hensyn til valg af lovbestemmelser.  Alle sagsgrundlag eller juridiske krav angående dette Websted skal indledes inden for 12 måneder fra sagsgrundlagets opståen.

Back to top