IMPORTANT LEGAL NOTICE

 

 

TÄRKEÄ JURIDINEN HUOMAUTUS


 HUOMIO: Tämän sivuston ja kaikkien Reckitt Benckiserin sivustojen käyttämisessä on noudatettava seuraavia säädöksiä ja ehtoja sekä kaikkia soveltuvia lakeja. Hyväksyt nämä ehdot käyttämällä tätä sivustoa. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä tätä sivustoa. Sivustoissamme voi olla niiden käyttöön liittyviä lisäehtoja. Jos näiden ehtojen ja jonkun sivuston lisäehtojen välillä vallitsee ristiriita, nämä ehdot ovat ensisijaiset. Reckitt Benckiser pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja/tai sulkea jonkin sivuston koska tahansa. Perehdy näihin ja muihin ehtoihin säännöllisesti, sillä ne sitovat sinua.

Reckitt Benckiser ei takaa tämän sivuston tai linkkisivustojen sisällön virheettömyyttä tai paikkaansapitävyyttä.
Tämän sivuston sisältöä saa ladata yhteen tietokoneeseen tai tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisessa, opetuksellisessa, yksityisessä tai kotikäyttötarkoituksessa. Tämän sivuston sisältöä ei kuitenkaan saa jaella, muokata, lähettää tai muuttaa ilman Reckitt Benckiserin kirjallista lupaa. Tähän sivustoon ei saa linkittää kolmannen osapuolen sivustosta ilman kirjallista lupaamme.

 

Jos muuta ei mainita, Reckitt Benckiser tai sen lisenssinhaltijat omistavat tämän sivuston kaiken aineiston tekijänoikeudet, kuten valokuvien ja muiden kuvien tekijänoikeudet. Tämän sivuston käyttäminen ei siirrä aineettomia oikeuksia kolmansille osapuolille. Kaikki tämän sivuston oikeudet säilyvät Reckitt Benckiserin tai sen lisenssinhaltijoiden omaisuutena. Tekijänoikeus- ja muut lait suojaavat Reckitt Benckiserin sivustoja. Jos et noudata sivustojen käyttöehtoja, oikeutesi käyttää sivustoja päättyy automaattisesti. Kaikki sellaiset oikeudet pidätetään, joita ei ole tässä yhteydessä suoraan mainittu.

 

Jos haluat ottaa Reckitt Benckiseriin yhteyden lakiasioissa, ota yhteys paikalliseen Reckitt Benckiser -konserniin kuuluvaan yritykseen. Niistä on luettelo osoitteessa reckittbenckiser.com.

Tämän sivuston aineisto annetaan käyttöön sellaisenaan ilman mitään ehtoja, takuita tai vakuutuksia. Reckitt Benckiser ei anna mitään takuita tai lausuntoja tämän sivuston tai siihen linkitettyjen sivustojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. Reckitt Benckiser voi tehdä sivuston sisältöön muutoksia koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän sivuston aineisto voi olla vanhentunutta. Reckitt Benckiser ei sitoudu päivittämään sitä. Reckitt Benckiser antaa tämän sivuston käyttöön lain sallimissa rajoissa eikä anna mitään muita sivustoa koskevia lausuntoja, takuita tai ehtoja kuin tämän juridisen ilmoituksen.

 

Sivustoja, joiden tarkoitus on antaa tietoja terveydenhoitotuotteista tai reseptilääkkeistä, ei ole tarkoitettu lääketieteellisiksi tietolähteiksi tai ohjeiksi vaan ainoastaan yleisiksi tiedoiksi. Niihin ei pidä luottaa missään tarkoituksessa. Kysy aina lääkäriltä tai apteekista omaan tilanteeseesi sopivia neuvoja.

 

 Reckitt Benckiser eli sen tai sen tytäryritysten ja toimipisteiden henkilöstö, johto, osakkaat tai edustajat eivät vastaa suoranaisista, epäsuorista, seurauksellisista tai rangaistavista vahingoista, joiden syynä on: (a) näille sivuille pääsystä (tai sen puutteesta) (b) minkä tahansa tämän sivuston sisällön käytöstä (tai kyvyttömyydestä käyttää) tai (c) tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Reckitt Benckiser ei myöskään takaa, että tämä sivusto tai palvelin, joka tekee sen saatavaksi, on vapaa viruksista tai muista haitallisista elementeistä. Sinä (eikä Reckitt Benckiser) otat vastuullesi kaikki tarvittavasta huollosta, korjauksesta tai oikaisusta koituvat kulut. Rahallista korvausta ei makseta.

Kun lähetät tähän sivustoon aineistoa Internetin välityksellä, annat Reckitt Benckiserille oikeuden käsitellä tätä aineistoa materiaali eivät ole luottamuksellisia ja käsitellään sellaisina ja oikeudettomina. Samalla Reckitt Benckiser saa yksinoikeuden niihin. Lähettämällä viestejä tai materiaalia tälle sivustolle hyväksyt, että Reckitt Benckiser tai mikä tahansa sen tytäryhtiöistä voi käyttää viestiäsi ja/tai materiaaliasi mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien jäljentämiseen, lähettämiseen, julkaisuun, levitykseen ja postitukseen. Reckitt Benckiserillä ei ole mitään velvollisuutta vastata tälle sivustolle postitettuihin viesteihin, eikä Reckitt Benckiserin tarvitse tarjota sellaisesta viestinnästä ja/tai materiaalista korvausta. Huomaa, että sovellettava kansallinen lainsäädäntö rajoittaa aineiston lähettämistä tähän sivustoon. Älä riko lakeja, joissa kielletään esimerkiksi uhkaavan, halventavan, loukkaavan, säädyttömän, pornograafisen, siveettömän, profaanin tai rikolliseen toimintaan tai lain rikkomiseen kehottavan aineiston lähettäminen.

 

Reckitt Benckiser ei vastaa sivustoihinsa lähetetystä aineistosta. Reckitt Benckiserillä on oikeus oman harkintansa mukaisesti poistaa aineisto, jota se ei voi hyväksyä mistä syystä tahansa.

Reckitt Benckiser ilmoittaa käyttävänsä tällä sivustolla esiintyviä nimiä, logoja tai tavaramerkkejä ainoastaan niillä alueilla, joissa sillä tai sen osakkuusyhtiöillä on lupa käyttää niitä, joko haussa olevien tai rekisteröityjen tavaramerkkien ja käyttölupien nojalla tai muin perustein. Epäselvyyden välttämiseksi Reckitt Benckiser ei ilmoita käyttävänsä mitään nimeä, logoa tai tavaramerkkiä alueella, missä sillä ei ole siihen lupaa, eikä toimita tai tarjoa tuotteita ja/tai palveluja, joihin liittyy sellainen nimi, logo tai tavaramerkki, millekään sellaiselle alueelle. Näiden tavaramerkkien tai minkään muun tällä sivustolla olevan sisällön käyttö tai väärinkäyttö, paitsi niin kuin näissä ehdoissa tai sivuston sisällössä sallitaan, on ankarasti kielletty.

 

Käyttäessäsi tätä sivustoa sovelletaan Englannin ja Walesin lainsäädäntöä koko laajuudessaan. Kaikki juridiset vaatimukset on esitettävä 12 kuukauden kuluessa niiden syyn ilmenemisestä.

Takaisin alkuun