Terms and Conditions

JURIDISKA TERMER OCH VILLKOR

 

Reckitt Benckiser plc och dess dotterbolag (“Reckitt Benckiser”) ansvarar för denna hemsida (sidan).  

Tillgång till och användning av denna sida lyder under följande Termer och Villkor och alla gällande lagar. Genom att gå in på denna sida godkänner du dess villkor; om du inte godkänner dem, gå inte in på sidan.

Reckitt Benckiser kan när som helst ändra dessa termer och villkor och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska vilka de nuvarande vilkoren är och som du är bundna av.

Du kan bläddra på denna sida för personlig underhållning och information. Du har däremot inte rätt att återge, kopiera, distribuera, ändra, överföra eller nypublicera eller justera något av innehållet på denna sida utan ett skriftligt godkännande från Reckitt Benckiser. Det är också förbjudet att överföra titel eller intellektuella rättigheter till tredje part genom denna sida; alla rättigheter, titel och intressen i och alla aspekter hos denna sida förblir Reckitt Benckisers och dess dotterbolags egendom.

Reckitt Benckiser ställer inga garantier eller representationer gällande tillförlitligheten eller fullständigheten på denna sidas innehåll eller innehållet på någon annan sida som är länkad till denna sida. Alla reklamationer som görs på denna sida gäller endast produkter eller tjänster, som säljs eller erbjuds av Reckitt Benckiser. Varken Reckitt Benckiser eller någon av dess dotterbolag skall ställas ansvariga för direkt, indirekt, oavsiktlig eller straffande skador som orsakats av: (a) möjligheten (eller oförmågan) att komma in på denna sida, (b) användningen av (eller oförmågan att använda) all information på denna sida, (c) eller innehållet på någon annan sida som är länkad till denna sida. Dessutom garanterar Reckitt Benckiser inte att denna sida eller servern som gör sidan tillgänglig inte har virus eller andra skadliga komponenter. Du (och inte Reckitt Benckiser) står för alla kostnader av all nödvändig service, reparation eller korrigering.

All kommunikation eller material som du postar eller sänder till denna sida över internet är, och kommer att behandlas som, icke konfidentiell och icke patentskyddad och skall förbli Reckitt Benckisers och dess dotterbolags exklusiva egendom. Genom att överföra och posta kommunikation och material till denna sida, godkänner du att Reckitt Benckiser eller något av dess dotterbolag kan använda din kommunikation och/eller material för alla ändamål, inkluderat återgivande, överföring, publicering, sändning och postning. Reckitt Benckiser är inte skyldig att svara på meddelanden som postats på denna sida, Reckitt Benckiser behöver inte heller erlägga någon kompensation för sådan kommunikation och/eller material. Skicka eller överför inte olagligt, hotande, ärekränkande, stötande, pornografiskt, oanständigt eller kränkande material, eller material som kunde utgöra eller understödja något som kunde anses vara en kriminell förseelese eller strida mot någon lag eller regel.

Reckitt Benckiser har endast för avsikt att använda namn, logon eller märken som visas på denna sida inom de områden där företaget eller dess dotterbolag har rätt att göra så, antingen genom avvaktande eller registrerade varumärken, licenser eller dylikt. För att undvika misstankar, har Reckitt Benckiser inte för avsikt att använda något namn, logo eller märke inom något område där de inte har rätt att göra så, och kommer inte att leverera eller erbjuda produkter och/eller tjänster som bär sådant namn, logo eller märke inom något av dessa områden. Användningen eller missbruket av dessa varumärken eller annat innehåll på denna sida, förutom de som godkänts enligt dessa termer och villkor eller i innehållet på sidorna, är strängt förbjudet.

Dessa termer och villkor lyder under finsk lag. Genom att gå in på denna sida, godkänner du att alla tvister endast kommer att lösas i finsk domstolar.

Cillit Bang, Finish, Vanish är varumärke för Reckitt Benckiser.Tillbaka till början


 
Dessa Termer och Villkor gäller från och med augusti 31, 2005.
©  2001-2005 Reckitt Benckiser plc och dess dotterbolag.  Ensamrätt.