UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE

 

 

UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE

 

 

Na pristup i korištenje internet stranice primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja, te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali , razumijeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne koristite stranicu. Reckitt Benckiser d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranice bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevati će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

Svi materijal (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji objavljeni na internet stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja Reckitt Benckiser-a. Bez našeg pismenog dopuštenja nije dozvoljeno upućivanje na ovu stranicu sa stranice trećih osoba.

 

Ukoliko nije drukčije navedeno, sva prava glede sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju Reckitt Benckiser-u ili njegovim povezanim društavima, odnosno njihovim odgovarjućim registriranim nositeljima. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Reckitt Benckiser-u i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 

 

Reckitt Benckiser ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internet stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internet stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Reckitt Benckiser, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Reckitt Benckiser.

 

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internet stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem internet stranice ovlašćujete Reckitt Benckiser i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, obajavjivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

Reckitt Benckiser nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta Reckitt Benckiser-u, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kažnjivo djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost i slično.

Reckitt Benckiser nije u mogućnosti pregledavati materijale i interaktivne sadržaje koji su poslani na ovu stranicu. Usprkos tome, Reckitt Benckiser pridržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, ukloniti materijale i interaktivne sadržaje koje smatra neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga.

 

Reckitt Benckiser ima namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internet stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Reckitt Benckiser ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internet stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

 

Na ovu internet stranicu, te Uvjete korištenja primijenjivat će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internet stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

 

 

Natrag na vrh