VIKTIG JURIDISK KUNNGJØRING

 

 

VIKTIG JURIDISK KUNNGJØRING

 MERK Tilgang til og bruk av dette nettstedet og alle Reckitt Benckiser-nettsteder (heretter kalt «nettsted/nettsteder») er underlagt følgende vilkår og all aktuell lovgivning. Ved å se på dette nettstedet sier du deg enig i vilkårene. Dersom du ikke er enig i vilkårene: ikke se på nettstedet.  Våre nettsteder kan inneholde ytterligere vilkår som skal gjelde for bruken av disse nettstedene. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom vilkårene her og ytterligere vilkår på et hvilket som helst av våre nettsteder, skal vilkårene som her er oppgitt være gjeldende. Reckitt Benckiser forbeholder seg retten til å revidere disse vilkårene og/eller når som helst å stoppe tilgangen til nettstedet uten varsel. Du bør fra tid til annen sjekke nettstedet for å få med deg den til enhver tid gjeldende juridiske kunngjøringen og andre ytterligere vilkår, ettersom disse er bindende for deg.

Du kan søke gjennom disse Sidene for personlig underholdning og informasjon.  Du kan laste ned alt av materiale fra nettstedet på én datamaskin eller skrive det ut, men kun for eget bruk som er ikke-kommersielt og tilknyttet utdanning, privat eller hjemlig bruk.  Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre eller revidere innholdet på dette nettstedet uten etter skriftlig tillatelse fra Reckitt Benckiser.  Du har ikke anledning til å sette opp en lenke til nettstedet fra en tredjeparts nettsted uten etter skriftlig tillatelse fra oss.

 

Dersom ikke annet er angitt, tilhører opphavsretten og andre rettigheter til åndsverk i alt materiale på nettstedet (inklusive, uten begrensninger, fotografier og grafiske bilder) Reckitt Benckiser eller dets lisensgivere.  Verken titler eller rettigheter til åndsverk kan overføres til noen tredjepart gjennom bruk eller tilgang til dette nettstedet; alle rettigheter, titler og interesser for og tilhørende alle aspekter ved dette nettstedet er og forblir utelukkende eid av Reckitt Benckiser eller dets lisensgivere.  Reckitt Benckiser-nettstedene er beskyttet av opphavsrett og annen aktuell lovgivning.  Dersom du bryter et hvilket som helst av vilkårene i denne juridiske kunngjøringen eller i et hvilken som helst av nettstedene, vil din rett til å bruke nettstedene automatisk opphøre.  Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er bevilget her, er forbeholdt.

 

Dersom du ønsker å kommunisere formelt med Reckitt Benckiser angående en juridisk sak, ber vi deg kontakte din lokale Reckitt Benckiser-avdeling.  Selskapets nettsted på reckittbenckiser.com inneholder en liste over våre lokale avdelinger.

Materialene på nettstedet leveres «som de er», uten noen vilkår, garantier, representativ myndighet eller andre betingelser av noe slag.  Reckitt Benckiser gir ingen garanti eller representativ myndighet vedrørende nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i dette nettstedet eller noen andre nettsteder med populære lenker til dette nettstedet.  Reckitt Benckiser kan når som helst gjøre endringer i innholdet uten forvarsel.  Materialet på nettstedet kan ha gått ut på dato, og Reckitt Benckiser påtar seg ingen forpliktelser til å oppdatere slikt materiale.  Følgelig gir Reckitt Benckiser deg tilgang til dette nettstedet på det grunnlag at Reckitt Benckiser fraskriver seg, i så stor grad som lovgivningen tillater, all representativ myndighet, garantier, vilkår og andre betingelser som, med unntak av for denne juridiske kunngjøringen, kan ha gyldighet i tilknytning til nettstedet.

 

Nettsteder som er utviklet for å framskaffe opplysninger om våre helseprodukter eller lisensierte medisiner er ikke ment som medisinsk rådgivning eller som bruksinstrukser, men kun som generell informasjon som man ikke bør basere seg på, enten det er for enkeltpersoner eller i en bestemt hensikt. Søk alltid råd hos lege eller apoteker for råd om behandling av individuelle forhold og behov.

 

 Reckitt Benckiser (inklusive alle datterselskaper og alle representanter, direktører, ansatte, aksjeeiere eller agenter for Reckitt Benckiser og dets datterselskaper) er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade, følgeskade eller strafferettslig skade som oppstår av: (a) evnen (eller mangel på evne) til å ha tilgang til disse Sidene, (b) bruk av (eller mangel på mulighet til bruk av) innholdet på disse Sidene (c) eller innholdet på sider som er linket til disse Sidene. I tillegg garanterer ikke Reckitt Benckiser at disse Sidene eller serveren som gjør sidene tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du (og ikke Reckitt Benckiser) overtar hele kostnaden for all nødvendig service, reparasjon eller korrigering og skal ikke inkludere noe pålegg eller anvisning til noen part annet enn en anvisning om å betale et pengebeløp.

Ved å publisere eller overføre noe til dette nettstedet over Internett garanterer du overfor Reckitt Benckiser at materialet er og vil behandles som, ikke-konfidensiell og ikke-eiendomsrettslig, og skal alltid være utelukkende Reckitt Benckisers og tilknyttede selskapers eiendom. Ved å overføre eller slå opp kommunikasjon eller material til disse Sidene aksepterer du at Reckitt Benckiser eller tilknyttede selskaper kan bruke din kommunikasjon og/eller material til alle formål, inkludert reproduksjon, overføring, kunngjøring, kringkasting og oppslag. Reckitt Benckiser har ingen plikt til å svare på meldinger som slås opp på disse Sidene, og Reckitt Benckiser trenger heller ikke gi noen kompensasjon for slik kommunikasjon og/eller material.  Vær klar over at aktuell nasjonal lovgivning regulerer hva slags materiale som kan publiseres på et nettsted; du må ikke krenke noen slike lover, inklusive slik som forbyr truende, ærekrenkende, injurierende, obskønt, pornografisk, krenkende eller blasfemisk materiale, eller publisere noe materiale som kan rettferdiggjøre eller oppmuntre oppførsel som kan anses som en forbrytelse eller en krenkelse av en hvilken som helst annen aktuell lovgivning.

 

Reckitt Benckiser har ikke kapasitet til og påtar seg intet ansvar for å granske kommunikasjon eller materiale på sine nettsteder.  Reckitt Benckiser forbeholder seg imidlertid retten til, etter eget skjønn, å fjerne all kommunikasjon eller materialer som det anser som uakseptabelt, uansett grunn.

Reckitt Benckiser har kun til hensikt å bruke navn, logoer eller merker som vises på disse Sidene på de områdene der selskapet eller dets tilknyttede selskaper har rett til å gjøre dette, enten ved ventende eller registrerte varemerker, lisenser eller annet. For å unngå tvil har Reckitt Benckiser ikke som formål å bruke navn, logo eller merke på områder der selskapet ikke har rett til dette og vil ikke tilby eller foreslå å tilby produkter og/eller tjenester med slike navn, logoer eller merker på noe slikt område. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet innhold på disse Sidene unntatt slik som gitt i disse vilkår og betingelser eller i Sidenes innhold er strengt forbudt.

 

Din bruk av dette nettstedet reguleres på alle måter av norsk lovgivning, uansett forskrift som kommer til sin anvendelse. Ethvert grunnlag for en handling eller et rettslig krav du måtte ha i tilknytning til dette nettstedet må fremmes innen 12 måneder etter at grunnlaget har oppstått.

Tilbake til toppen