PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJÚ TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU K WEBOVEJ LOKALITE

Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) sú podmienky, na základe ktorých sa Vám („Vy/Váš“) sprístupní táto webová lokalita („Webová lokalita“). Získaním prístupu k tejto webovej lokalite súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, tak Webovú lokalitu, prosím, nepoužívajte.

Kliknutím na nižšie uvedenú hlavičku prejdite priamo na viac informácií o každej oblasti:

 1. Informácie o nás
 2. Otázky alebo sťažnosti
 3. Naše autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva
 4. Ďalšie značky a webové lokality Reckitt Benckiser
 5. Nákupy
 6. Prepojenia z našich lokalít
 7. Vaše používanie Webovej lokality
 8. Obsah nahratý používateľom
 9. Vaše zákonné povinnosti
 10. Dôvera v uverejnené informácie
 11. Našu webovú lokalitu môžeme pozastaviť alebo odvolať
 12. Naša zodpovednosť, ak ste spotrebiteľ
 13. Naša zodpovednosť, ak ste firma
 14. Ako môžeme používať Vaše osobné údaje
 15. Zmeny týchto Obchodných podmienok
 16. Ďalšie podmienky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať
 17. Všeobecné
 18. Rozhodné právo a súdna príslušnosť
 1. INFORMÁCIE O NÁS
 1. Otázky alebo sťažnosti
 1. Naše AUTORSKÉ PRÁVO a ďalšie práva DUŠEVNÉHO vlastníctva
 1. ĎALŠIE ZNAČKY A WEBOVÉ LOKALITY RECKITT BENCKISER
 1. Nákupy
 1. PREPOJENIA Z NAŠEJ LOKALITY
 1. VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY
 1. Obsah nahratý používateľom

za akékoľvek porušenie tejto záruky nám budete ručiť a nahradíte nám škodu. To znamená, že budete zodpovední za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré utrpíte v dôsledku Vášho porušenia záruky.

 1. VAŠE ZÁKONNÉ POVINNOSTI
 1. DÔVERA V UVEREJNENÉ INFORMÁCIE
 1. NAŠU WEBOVÚ LOKALITU MÔŽEME POZASTAVIŤ ALEBO ODVOLAŤ
 1. Naša ZODPOVEDNOSŤ, ak ste spotrebiteľ
 1. Naša ZODPOVEDNOSŤ, ak ste firma
 1. Ako môžeme používať Vaše osobné údaje
 1. ZMENY TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK
 1. Ďalšie podmienky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať

Každá z týchto zásad a obchodných podmienok sa môžu občas zmeniť a nadobudnú účinnosť hneď po ich uverejnení na Webovej lokalite alebo inak v súlade s ich podmienkami (v uplatniteľnom rozsahu).

 1. Všeobecné
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované [ ] 2018