LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Dessa villkor och bestämmelser (”Villkoren”) är de villkor på vilka den här webbplatsen (”webbplatsen”) görs tillgänglig för dig (”du”/”din”/”dina”). Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor.

Klicka på rubriken nedan för att gå direkt till mer information om varje område:

 1. Information om oss
 2. Frågor eller klagomål
 3. Vår upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
 4. Andra varumärken och webbplatser inom Reckitt Benckiser
 5. Köp
 6. Länkar från våra webbplatser
 7. Din användning av den här webbplatsen
 8. Innehåll som användaren laddar upp
 9. Dina lagstadgade förpliktelser
 10. Förlitande på publicerad information
 11. Vi kan begränsa eller dra tillbaka vår webbplats
 12. Vårt ansvar om du är en konsument
 13. Vårt ansvar om du är ett företag
 14. Så här kan vi använda dina personuppgifter
 15. Ändringar av dessa villkor och bestämmelser
 16. Andra villkor som kan gälla för dig
 17. Allmänt
 18. Tillämplig lag och jurisdiktion
 1. INFORMATION OM OSS
 1. Frågor eller klagomål
 1. Vår UPPHOVSRÄTT och andra IMMATERIELLA rättigheter
 1. ANDRA WEBBPLATSER OCH VARUMÄRKEN INOM RECKITT BENCKISER
 1. Köp
 1. LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS
 1. DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN
 1. Innehåll som användaren laddar upp

samt att du kommer att hållas ansvarig inför oss och kompensera oss för alla brott mot denna garanti. Detta betyder att du kommer att hållas ansvarig för alla förluster eller skador som vi åsamkas på grund av ditt brott mot garantin.

 1. DINA LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER
 1. FÖRLITANDE PÅ PUBLICERAD INFORMATION
 1. Vi kan begränsa eller dra tillbaka vår webbplats
 1. Vårt ansvar om du är en konsument
 1. Vårt ANSVAR om du är ett företag
 1. Så här kan vi använda dina personuppgifter
 1. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
 1. Andra villkor som kan gälla för dig

Var och en av dessa policyer, villkor och bestämmelser kan ändras vid aktuell tidpunkt och gäller omedelbart vid publicering av sådana ändringar på webbplatsen eller på annat sätt i enlighet med deras villkor (i förekommande fall).

 1. Allmänt
 1. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor uppdaterades senast den [ ] 2018